2018 m. sausio 19 d. Respublikinės asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 165 bendruomenių atstovai rinkosi Vilniaus Karolinos konferencijų centre aptarti 2017 m. veiklos rezultatus, iškilusias problemas ir numatyti perspektyvas ateičiai. Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Rita Sketerskienė pasidalijo sveikatos sistemos naujienomis, aktualiomis šalies ikimokyklinėms įstaigoms. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Laima Jankauskienė supažindino konferencijos dalyvius su prasidedančiomis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo tendencijomis. O LEU prof. Ona Monkevičienė apžvelgė vaikų kokybiško ugdymo aspektus. Asociacijos prezidentė D. Jakučiūnienė pristatė Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamo projekto „Žaidžiam, šokame, bėgiojam – kartu su šeima sportuojam“ rezultatus, įteikė renginių, konkursų ir akcijų organizatoriams Lietuvos sveikatos ministro padėkos raštus, o aktyviausiems nariams fondo prizus ir asociacijos padėkos raštus.

Asociacijos prezidiumo pirmininkės R. Juozapaitienės inf. ir iliustr.

Konferencijos pranešimai:
– Danutės Jakučiūnienės, Asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė – Asociacijos „Sveikatos želmenėliai 2017 metų veiklos įgyvendinimo apžvalga;
– Onos Monkevičienės, Lietuvos edukologijos universitetas – Kokybiškas ugdymasis kiekvienam vaikui: kiek pasiekta, kokie iššūkiai dar neįveikti?;
– Laimutės Jankauskienės, Švietimo ir mokslo ministerija – Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimas;
– Ritos Sketerskienės, Sveikatos apsaugos ministerija –  Vaikų sveikatos stiprinimo švietimo įstaigose aktualijos.

Kategorija: Naujienos