Relaksacijos kambarys Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“

Pagal Lietuvoje vyraujančią vaikų ikimokyklinio ugdymo sampratą, žmogaus asmenybės ir sveikatos ištakos glūdi jo vaikystėje. Todėl pirmasis ikimokyklinio ugdymo įstaigos uždavinys – saugoti ir stiprinti psichinę bei fizinę sveikatą, tenkinti jo prigimtinius poreikius.
Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ kuriama kitokia ugdymo aplinka ir atmosfera, kadangi mūsų įstaigos tikslas yra orientuotas į individualius kiekvieno vaiko poreikius, šiltus ugdytojų bei ugdytinių tarpusavio santykius kuriame jaukią, mylinčią aplinką, skatinančią pažinti, augti ir tobulėti. Senai buvo kalbama apie relaksacijos kambario įrengimą. Tai lopšelio-darželio direktorės Aušros Jankauskienės idėja. Ji gimė pastebėjus, kad greitėjantis, sudėtingėjantis ir intensyvėjantis gyvenimo tempas, pokyčiai visuomenėje įtakoja pokyčius ir kasdieniniame mūsų darbe. Vis dažniau pastebime lopšelį-darželį lankančių vaikų hiperaktyvumą, irzlumą, agresyvumo proveržius. Dažnai atrodo, jog be priežasties vaikai būna dirglūs, išsiblaškę, nusiteikę priešiškai draugų bei pedagogų atžvilgiu, nenori dalyvauti ugdomojoje veikloje. Jie negeba susikoncentruoti, tampa irzlūs, pikti, pavargę. Relaksacijos kambarys – erdvė, kurioje vaikai atrado nusiraminimą, atsipalaidavimą, ramybę. Atsipalaidavimo pojūtį ugdytiniai patiria stebėdami spalvų efektus bėgančius burbulų vamzdžiu ar nuotaikų skydu. Kambario sienos primena jūros dugną, grindys padengtos minkšta, švelnia danga, tai skatina tyrinėjimą ir motyvuoja vaikus pažinimui. Šioje erdvėje nuolat skamba raminanti muzika.
Relaksacijos kambarys teigiamai įvertintas mažųjų lankytojų. Pravėrus duris su didele nuostaba ir pasitenkinimu jie šaukė „Kaip nuostabu“, „Vau“, „Kada ateisim vėl?“, „Ar galiu ateiti čia su mama?“ ir t.t.. Čia rado nusiraminimą ir patys judriausi, nieko nesidomintys vaikai. Visi laukia savo eilės, kad greičiau galėtų ten apsilankyti. Tai mums didžiausias įvertinimas.
Manau, jog teisinga darbo ir poilsio, veiklos ir ramybės kaita padės stiprinti darbingumą ir sveikatą, jausti fizinę ir dvasinę gerovę.

Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės Aušros Jankauskienės inf. ir iliustr.