Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ konferencija „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“

2017 m. gegužės 11 d. Panevėžio lopšelyje-darželyje „Kastytis“ vyko respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” konferencija „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. Renginio metu buvo pasidalinta įstaigos gerąja darbo patirtimi ugdant vaikų savisaugos įgūdžius, kuriant draugiškus, šiltus santykius, palaikant emocinį vaikų saugumą ugdymo proceso metu. Konferenciją atidarė Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ ugdytiniai su menine-koncertine programa „Skamba Lietuva“. Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ direktorė Stasė Šešeikienė pasidžiaugė, kad ikimokyklinio ugdymo įstaiga didelį dėmesį skiria vaikų socialinių ir asmeninių įgūdžių lavinimui. Šiandien, kai mus supa išvystytos technologijos ir vaikai vis dažniau jomis naudojasi bendraudami, svarbu kasdien pastebėti draugą, jam padėti ar išdrįsti paprašyti pagalbos.
Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiosios specialistės Audronė Bagdanskienė ir Minolė Petronytė-Kairienė supažindino konferencijos dalyvius su naujausiais smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose dokumentais, saugios emocinės aplinkos kūrimo būdais ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos prezidentė Danutė Jakučiūnienė kalbėjo, kad labai svarbu saugi ir draugiška aplinka ikimokyklinio ugdymo įstaigose, priminė vaikų sveikata besirūpinantiems darželiams kokias galima įgyvendinti prevencines socialinio-emocinio vaikų ugdymo programas. Šio renginio metu pasidalinta darbo patirtis džiugina, nes pedagogai tikslingai dirba ugdydami vaikus per praktinę veiklą, kartu su tėvais kurdami draugiškus santykius, saugią emocinę aplinką.

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aušros Paskačiuvienės inf. ir iliustr.