Turizmas mažiesiems Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“

2017 m. rugsėjo 27 d. – Pasaulinė turizmo diena.  Šia proga, 2017 m. rugsėjo 26 d. Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ sulaukėme svečių iš Vilniaus Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus, metodininkų Mariaus Juškevičiaus ir Rolando Užubalio, bei jų padėjėjo. Pas mums jie svečiuojasi ne pirmą kartą ir padeda mums organizuoti renginį „Turizmas mažiesiems”. Galėjome išbandyti įvairias turistines ir indėniškas užduotis: laisvą skrydį lynu, eiti virvinėmis lygiagretėmis, pabūti tikroje palapinėje, šaudyti iš lanko, mėtyti indėnišką tomahauką, važinėtis su riedlente, paspirtuku, rogutėmis pasivėžinti ir pavėžinti auklėtojas, šuoliuoti maišuose.
Pasidalintu džiaugsmu ir išbandyti turistines užduotis, „Drugelių” grupės vaikai į svečius pasikvietė kaimynus iš lopšelio-darželio „Saulutė”, „Zuikučių” grupės vaikus. Draugystė prasidėjo grupėje, o vėliau visi susirinkome į darželio kiemelį, į renginį „Turizmas mažiesiems”. Vaikai su nekantrumu laukė išbandyti visas turistines užduotis.
Pasibaigus renginiui dėkojome turistams už smagiai, įdomiai praleistą laiką, vaikai ir auklėtojos už padėkas ir saldžią dovanėlę, kurią parūpino VO „Gelbėkit vaikus” Kupiškio SP.

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jurgitos Naikauskienės inf. ir iliustr.