Tarptautinė šypsenos diena Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“

Kiekvieną pirmą spalio mėnesio penktadienį visas pasaulis švenčia tarptautinę šypsenos dieną. Tarptautinė šypsenos diena švenčiama nuo 1999 metų. Ją įsteigęs Harvey Ball kvietė žmones dalinti šypsenas. „Daryk gerus darbus. Džiugink kitus. Šią dieną padėk atsirasti bent vienai šypsenai“, – sakė jis. Mus sutinkanti ir palydinti šypsena gali daryti stebuklus.
Dažnai šypsena vaikui duoda daug didesnį gyvenimo impulsą, nei ugdymo metodai, būdai ir formos kartu paėmus. Šypsena apie save skleidžia viltį ir gėrį. Šypsena, teikia vaikui gerąsias emocijas: nusiraminimą, padrąsinimą, palengvėjimą, džiaugsmą.
2017 m. spalio 6 dieną Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ „Kiškiukų”, „Aitvarų”, „Lašiukų” grupių ugdytiniai ir auklėtojos nuo pat ryto dalinosi šypsenomis ir siuntė šypsenėlės ženklus internetu savo draugams. Jie pakvietė darželio bendruomenę į rytmetį - minėti Tarptautinę šypsenos dieną. Visus linksmino atvykę klounai, krėsdami įvairiausius pokštus ir suteikdami daug juoko ir linksmybių. Klounai visiems linkėjo šią dieną prisiminti draugus, dalinti jiems šypsenas ir su jais linksmai praleisti laiką. Gera buvo matyti šypsenas vaikų veiduose, kai kartu su svečiais žaidė žaidimus, dainavo daineles, atlikinėjo triukus. Ugdytiniai iš mažų šypsenėlės ženkliukų sudėjo didelę šypseną, dainavo dainelę „Šypsenėlė”. Teigiamų emocijų vaikams suteikė užsiėmimas taikant šokių vaizdo žaidimą Just Dance . Šypsenos ir juokas skambėjo mėgdžiojant beždžioniukus, šokančius projektoriaus ekrane. Siekdami suteikti vieni kitiems teigiamų emocijų, pasidalinti gerumu visi norintys gamino nuotaikingas, „žydinčias” šypsenėles.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Giedrės Bagdonienės inf. ir iliustr.