Seminaro „Kūno kultūra vaikų darželyje“ atgarsiai

2018 m. vasario 19 d. Kėdainių r. Vilainių mokykloje-darželyje „Obelėlė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojai, meninio ugdymo mokytojai, vadovai tobulino kvalifikaciją seminare „Kūno kultūra vaikų darželyje“.  Seminarą vedė respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želemenėliai“ prezidentė D. Jakučiūnienė.
Pedagogai patobulino savo kompetencijas apie kūno kultūros turinį ir darbo formas vaikų darželyje, jų organizavimo metodiką, apie kūrybiškumo judant ugdymą, apie judriųjų žaidimų elementų mokymą, apie įvairios veiklos integraciją į kūno kultūros užsiėmimus ir kt. Buvo suteikta informacija kaip perteikti vaikams bendruosius gebėjimus integruojamus į kūno kultūros procesą: mokėjimą pralaimėti, bendrauti, objektyviai priimti pergalę, kilniai elgtis rungtyniaujant ir kt.
Dėkojame už perteiktas žinias, malonų bendravimą, galimybę pabūti kartu

Vilainių mokyklos-darelio „Obelėlė“ pavaduotojos ugdymui Danutės Navajauskienės inf. ir iliustr.