Respublikinis seminaras „emocinis smurtas ir kova su juo“

Dažnai kalbama apie fizinį smurtą, bet vis dažniau tiek vaikai, tiek suaugusieji patiria emocinį arba psichologinį smurtą. Jis ypatingas tuo, kad sunkiau atpažįstamas, nes palikti randai slepiasi žmogaus viduje ir tik labai įžvalgus žmogus pastebi nematomus randus širdyje...
Panevėžio lopšelyje-darželyje „Sigutė“ 2018 m. vasario 22 d. vyko respublikinis seminaras, rengtas ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“. Jame dalyvavo net 44 dalyviai iš įvairių ikimokyklinio ugdymo institucijų. Klinikinė psichologė Violeta Šimienė atskleidė emocinio smurto statistiką Lietuvoje ir Europos šalyse. Tai tapo labai aktualia tema, nes apie tokio pobūdžio skriaudas dažniausiai nutylima. Kaip teigė lektorė, emocinis (arba psichologinis) smurtas – tai ilgą laiką besitęsiantis nuolatinis tyčinis žmogaus menkinimas siekiant įskaudinti, dėl ko mažėja žmogaus savivertė bei sutrinka gebėjimas bendrauti ir prisitaikyti aplinkoje. Nors manoma, kad santykiuose dažniau smurtauja vyrai prieš moteris, lygiai taip pat smurtauti gali ir moterys prieš savo antrąsias puses. Emocinis smurtas gali pasireikšti kito asmens žeminimu, kaltinimu, nors tam nėra objektyvių priežasčių, kritikavimu, grasinimu, teigimu, kad asmuo – blogesnis už kitus, perdėtu kontroliavimu ir izoliavimu. Smurtaudamas asmuo siekia parodyti savo valdžią, pranašumą.
Emocinis smurtas pasireiškia ir ikimokykliniame amžiuje. Dažnai tėvai smurtauja prieš vaikus, o šie savo išgyvenimus atsineša į ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Lektorė kalbėjo apie įstatymą, saugantį vaikus nuo tokio pobūdžio smurto, prevencines priemones ir veiksmus, jei emocinis smurtas pastebėtas. Panaudotos skaidrės, filmukas, iliustruojantis kaip atpažinti psichologiškai pažeistą vaiką, gauta informacijos apie nemokamos psichologinės pagalbos liniją Vilniuje, padalomosios medžiagos.
Lopšelio-darželio metiniame 2018 metų plane viena iš prioritetinių sričių-emocinio intelekto skatinimas kaip visuminės vaiko sveikatos sudėtinė dalis. Todėl šis seminaras labai pasitarnaus ir organizuojant „apvaliojo stalo“ diskusijas mokytojų tarybos posėdyje bei padės surasti kelius į tėvų širdis.

Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ direktorės Berutės Laureckienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Zubkienės inf. ir Jolitos Naravaitės nuotraukos.