Seminaro ,,Inovatyvūs ugdymo metodai ir jų taikymas vaikų sveikatos ugdyme“ atspindžiai Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sveikuolis“

Šiandien daugelis pedagogų ugdymo procese taiko įvairius metodus, kurių įvairovė ir gausa leidžia pasirinkti pačius įdomiausius ir rezultatyviausius. Tikslingai taikomi metodai pažadina vaikų smalsumą ir pažinimo džiaugsmą.
2018 kovo 21 dieną, Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sveikuolis“ vyko Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ gerosios patirties sklaidos praktinis seminaras „Inovatyvūs ugdymo metodai ir jų taikymas vaikų sveikatos ugdyme“.
Seminare dalyvavo 56 dalyviai iš 12 Lietuvos darželių. Buvo pristatyti 16 žodinių ir stendinių pranešimų apie inovatyvius ugdymo metodus ikimokykliniame ugdyme. Seminaro dalyviai pasakojo apie sveikatos stiprinimo metodus ir būdus, kuriuos pedagogai, logopedai ir kiti darželio specialistai naudoja darbe su vaikai: muzikinėje veikloje, fizinėje veikloje, pažinimo srityje. Pristatė įvairių grūdinimo metodų naudojimo galimybes grupėje ir sporto salėje, interaktyvių žaidimų ir priemonių naudojimą vaikų ugdyme ir daug kitų įdomių naujovių.

Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ direktorės Boženos Šikšnienės inf. ir iliustr.