Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ aktyviai dalyvauja visuose vaikų sveikatą stiprinančiuose renginiuose, organizuoja sveikatinimo akcijas, seminarus, konferencijas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Angelė Čebatoriūnienės iniciatyva vaikai ir darbuotojai gauna daug žinių kaip saugoti ir stiprinti sveikatą, kokie maisto produktai naudingi, o kurie kelia grėsmę.
Spalio mėnuo buvo paskelbtas sveikatos mėnesiu. Lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai įsijungė į Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektą. Atsakingos auklėtojos metodininkės Edita Brazauskienė ir Jurgita Ramoškienė inicijavo visų grupių aktyvų dalyvavimą akcijoje. Grupėse, vaikams suprantamais būdais buvo aiškinama apie sveiką mitybą. Vyriausieji vaikai kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagogais pagamino sveikatos piramidę, kuri nustatytą laiką puikavosi Panevėžio miesto visuomenės sveikatos priežiūros biure. Lopšelyje darželyje ja gėrėjosi ir tėveliai, ir kiti šeimos nariai. Visi įgijo reikalingų žinių, atnaujino jau turimas.
Ugdymo institucijos darbuotojams Angelė Čebatoriūnienė pateikė informaciją apie vaisių naudą sveikatai, ypač akcentuodama obuolių gerąsias savybes. Klausytojai uždavė klausimų, į kuriuos buvo išsamiai atsakyta. Visi įgijo reikalingų žinių, atnaujino jau turimas.
Sveikas žmogus-aktyvus, savimi pasitikintis ir galintis nešti gėrį kitiems. Todėl sveikata ir jos tausojimas yra prioritetinės lopšelio-darželio „Sigutė“ veiklos sritis.

Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ auklėtojų metodininkių Jurgitos Ramoškienės ir Editos Brazauskienės inf. ir iliustr.