Vaikų darželis yra pradinė ugdymo įstaiga, kurioje pradedama formuoti saugios gyvensenos nuostatos ir įgūdžiai. Tradiciškai mokslo metų pradžioje lopšelyje-darželyje „Pušelė“ buvo įgyvendintas saugaus eismo tęstinis projektas ,,Saugi aplinka, saugus vaikas“, kuriuo siekiama ugdyti vaikuose saugaus elgesio gatvėje įgūdžių, savisaugos jausmą skatinant saugiai elgtis, vengti pavojų, būti drausmingiems, atidiems ir atsargiems. Įgyvendinant projektą, pedagogai savo veikloje pritaikė kuo įvairesnes formas, metodus vaikų saugumo gatvėje patirčiai plėsti. Buvo organizuojami įvairūs renginiai, piešinių parodos, vaikų saugaus elgesio įgūdžių formavimas buvo integruojamas į įvairias veiklas: kūno kultūros, muzikos valandėles, žaidimus, pasivaikščiojimus, išvykas. Rugsėjo mėnesį ,,Svajoklių“ ir ,,Gudručių“, „Bičiulių“ ir „Smalsučių“ grupių vaikai susitiko su kelių policijos poskyrio patruliais S. Preikšu, M. Dygliu prie Lietuvininkų ir Taikos/Eglių gatvių šviesoforo. Patruliai vaikams dar kartą papasakojo apie saugų elgesį gatvėje, priminė pagrindines saugaus eismo taisykles, atkreipė mažųjų dėmesį į gatvėje tykančius pavojus, suteikė mažiesiems žinių apie atšvaitų svarbą, jiems pademonstravo specialiosios policijos darbe naudojamas priemones, maloniai atsakė į visus vaikams iškilusius klausimus. Po to visi kartu praktiškai pasimokino taisyklingai pereiti gatvę. Visapusiškai plėtojant socialinę vaikų patirtį, jie ugdosi nuostatą būti saugiais, atsakingais už savo elgesį, veiksmus ir pasekmes kelyje. Džiugu, kad saugios gyvensenos renginiuose, išvykose bei įvairiose veiklose aktyviai dalyvavo ugdytinių tėveliai, nes ugdytinių saugaus eismo įgūdžius formuoja ne tik darželio pedagogai, bet ir šeimos nariai. Todėl labai svarbu, kad ir jie gerai žinotų kelių eismo taisykles, saugotų vaikus nuo nelaimingų atsitikimų, padėtų jiems įgyti praktinių įgūdžių. Tik nuo mūsų bendro rūpesčio ir gero pavyzdžio priklausys teigiami rezultatai.
Tikimės, kad kryptinga ir kūrybiška veikla padės vaikams būti atsargesniais, atidžiais juos supančioje aplinkoje, įgis praktinių saugaus eismo įgūdžių, pasitikėjimą savimi.

Šilutės l/d „Pušelė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės Vitalijos Petronytės inf.