Sveikata – pati didžiausia žmogaus vertybė. Ugdymo įstaiga yra ta vieta, kurioje ugdytiniai praleidžia didžiąją laiko dalį. Tai vieta, kurioje ugdymo ir sveikatingumo programos gali turėti didžiausią poveikį, nes pasiekia žmogų imliausiu jo gyvenimo periodu – vaikystėje.

Skuodo vaikų lopšelio darželio pedagogės jau devinti metai, kaip vykdo Lietuvos sveikatą stiprinančių darželių programą „Aukime sveiki“ ir savo veikloje vienu iš pagrindinių prioritetų laiko vaikų sveikatos ugdymą. Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo projektai, tai vieni iš priimtinausių metodų, kadangi šiuo būdu galima įvardinti problemą ir iškelti idėją. Šis metodas labai vertingas dar ir dėl to, kad pedagogės, įgyvendindamos sveikatos programą, gali įtraukti kuo platesnius visuomenės sluoksnius, visus vaiko aplinkos žmones siekti bendrų tikslų. Įgyvendinant šiuos projektus, pedagogės siekia, kad vaikai pajustų judėjimo džiaugsmą, suvoktų atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, išsiugdytų poreikį rūpintis gamta, supančia aplinka ir patys gebėtų pažinti sveikatą žalojančius veiksnius bei rinktis sveiką gyvenseną. Lopšelyje darželyje sveikos gyvensenos žinios perteikiamos kasdieninėje vaikų veikloje, individualių ir grupinių pokalbių metu, pasivaikščiojimuose, atvirų veiklų dienomis, pramogų ir švenčių metu. Džiugu, kad vis daugiau tėvelių suvokia vaikų sveikatos ugdymo svarbą. Jiems galime padėkoti ir už gerą žodį, palaikymą, materialinę pagalbą įsigyjant ar atnaujinant metodines priemones. Ypač malonu, kai tėveliai patys, kartu su savo vaikais dalyvauja organizuojamuose renginiuose.

2010 m. vasario 19 diena vaikų širdelėse paliko neišdildomą džiugesį, daug gerų emocijų.  Tą rytą vyko „Sniego spalvų šventė“. Karalienė Žiema kvietė auklėtojas ir vaikus piešti ant sniego, lipdyti besmegenius. Vaikai kartu su auklėtojomis ruošė šiai šventei dažus, spalvas. Be galo spalvingi, išraiškingi buvo vaikų seniai besmegeniai, nusidažę, pasipuošę įvairiomis spalvomis. Padedant meninio ugdymo pedagogei Rasai Šalčiuvienei, vaikai dainavo, šoko ir vaišinosi virėjų iškeptais blynais. Šventė buvo puiki, vaikams suteikė daug džiaugsmo.

Be šios šventės dar vyksta puikių renginių sveikatos stiprinimo tema. Tai priešmokyklinių grupių tradiciniu rudens renginiu tapęs projektas „Sportuokime ir žaiskime kartu“ – judriųjų žaidimų pagalba skatinamas vaikų kūrybiškumas, sveikatos stiprinimas, darželyje visos grupės kartu su tėveliais vykdo sveikos gyvensenos projektus, šventes.

Manau, kad svarbų indėlį į vaikų sveikatos stiprinimo sistemą turi įnešti visi, kuriuos tai domina ir kurie atsako už vaiko sveikatą: pedagogai, tėvai, vaikai, sveikatos priežiūros specialistai, politikai.Ir be galo džiugu, kai ryte sutinki ne tik savo ugdytinių spindinčias akis, bet ir jų tėvelius, aplink esančius žmones, nusiteikusius bendram tikslui. Skleiskime savo patirtį, pasidalinkime vieni su kitais.

Skuodo „Liepaitė“ vaikų l/d sveikatos ugdymo konsultantės Vilmos Kontrimienės inf.