Akcijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, priklausančios
Respublikinei ikimokyklinio ugdymo darbuotojų asociacijai ,,Sveikatos želmenėliai “.

Tikslas: formuoti draugišką, palankią atmosferą grupės ir įstaigos aplinkoje, skatinti vaikų draugiškumą, užkirsti kelią patyčioms.

Kategorija: Projektai