Atvira veikla „Sveikata iš Dievo rankų: mama, tėti aš kviečiu, pasportuoti darželyje kartu“ skirta Respublikinėms ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“   nariams. Atviros veiklos organizatoriai – RIĮDA „Sveikatos želmenėliai“ ir Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis darželis, siekia sudominti visas respublikos ikimokyklines įstaigų bendruomenes sveikatinimosi renginiais ir skatina, kad ikimokyklinėse įstaigose būtų kuo daugiau organizuojama fizinį aktyvumą skatinančių renginių į kuriuos būtų įtraukti ugdytinių šeimos nariai.

Kategorija: Projektai