Šis projektas, bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, prasidėjo 2019 metais. 3 metus iš eilės vis kiti priešmokyklinukai mokėsi plaukimo paslapčių Kauno plaukimo mokyklos „Šilainių“ plaukimo baseine. Apie plaukimo naudą vaikams net ir suaugusiems daugelis yra girdėję ir žino  – fizinis kūno lavinimas, gerinama koordinacija ir ištvermė, grūdinimasis, išmokimas plaukti ar net nugalėti plaukimo baimę. Ši sporto šaka leidžia ne tik pagerinti vaiko sveikatą, bet ir gauti reikiamą emocinį atsipalaidavimą, geras emocijas.

Ugdytiniai pirmųjų pamokėlių baseine metu grūdinosi apsipylimais vandeniu, mokėsi taisyklingų kvėpavimo ir slinkties pratimų, atliko žaismingus “pasitaškymo” judesius, siekiant nugalėti baismės jausmą vandenyje.  Mažųjų plaukikų saugumu rūpinosi profesionalūs ir atsakingi treneriai: Edita Plungienė ir Pijus Andrijauskas. Pradžioje  plaukimų vaikams reikalingos buvo ir kelios plaukimo priemonės kaip rankyčių plaustukai, plaukimo lentos ar plaukimo putų „makaronai“.

Trenerių dėka  vaikai gan greitai įsisavinimo plaukimo techniką ir kas kart vis laisviau jautėsi baseine, nugalėjo vandens baimę, išdrįso šokti į vandenį ar laisvai plaukti su viena ar keliomis pagalbinėmis priemonėmis.

                      Apibendrinant projekto rezultatus, galima teigti, kad vaikams labiausiai sekėsi atlikti žaismingus paruošiamuosius pratimus vandenyje. Vaikai įgijo žinių apie saugų elgesį vandenyje ir sausumoje, savarankiškumo: išmoko nusirengti – apsirengti, neišmėtyti savo daiktų; plaukimo                                                                        inventorių naudoti pagal paskirtį, susitvarkyti darbo vietą po pamokos. Po 10 plaukimo užsiėmimų  62,5 proc. vaikų išmoko plaukti su viena pagalbine priemone, 37,5 proc.vaikų – su dviem pagalbinėm priemonėm, 65,6 proc. geba panerti į gylį, 53,1 proc. atlikti šuolius nuo bokštelio. 34 proc. vaikų nedrąsiai atlieka pratimus, nes turi baimės jausmą vandenyje, nereguliariai lankė plaukimo užsiėmimus ekstremalios situacijos šalyje metu, dėl ligos. Džiugu, kad 50 proc. ugdytinių nusprendė tęsti plaukimo treniruotes, pasibaigus projektui.

Ištvermingiausius, daugiausiai pasiekusius plaukikus pasveikino ir diplomais apdovanojo treneriai bei lopšelio -darželio pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė Remigija Kasputienė.

Džiaugiamės vaikų pasiekimais ir linkime siekti aukštesnių rezultatų. Nuoširdžiai dėkojame Kauno plaukimo mokyklos „Šilainiai“ komandai už pagalbą, įgyvendinant projektą, organizuojant Kauno lopšelio darželio Rasytė“ ugdytiniams plaukimo pamokas.

Informacija Kauno lopšelio-darželio Rasytė“ mokytojos Audronės Kerševičienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Remigijos Kasputienės

Nuotraukos mokytojos Audronės Kerševičienės

Kategorija: Naujienos