Linkiu, kad gėris ateitų į Jus iš visų ir iš kiekvieno žmogaus, kad jūsų darbas teiktų džiaugsmą ir malonumą, o gyvenimo kelias vestų į vis didesnę sėkmę.

Gyvenkite su nematoma saule sieloje, su noru atiduoti kitiems tai, ką gero turite savyje.

Nuoširdžiausi sveikinimai Jums ir Jūsų kolektyvui, Mokytojo dienos proga.

Pagarbiai RIUĮDA „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė Rita Juozapaitienė