Žmogus ir gamta – du neatsiejami dalykai. Žmogus, kaip biosocialinė būtybė, yra glaudžiai susijusi ir su gamta, ir su visuomene. Viena aktualiausių problemų šiandien – žmogaus santykio su gamta dorovinės problemos. Būdamas gamtoje vaikas daug sužino, patiria emocinius išgyvenimus. Formuojasi ekologiniai įgūdžiai bei įpročiai. Turime skatinti vaikus siekti gėrio bei harmonijos santykiuose su aplinka ir pačiu savimi, nuo mažens mokyti gyventi darnioje gamtoje. O, norint mokyti vaiką, turime patys domėtis, išmanyti ir nepamirškime, kad gamta – veiksmingas auklėjimo šaltinis.

Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ vykdėme aplinkosauginį projektą ,,Margas Žemės veidas“. Projekto tikslas – stebėdami tyrinėdami aplinką vaikai, suvokė joje vykstančių procesų vientisumą ir harmoniją, mokėsi tausoti aplinką, saugoti ir jausti pagarbą gyvybei, spręsti iškilusius sunkumus bei priimti teisingus sprendimus. Projekto metu lopšelyje-darželyje organizuotos įvairios veiklos. Praktinė veikla ,,Pažink, rūpinkis, saugok”. Jos metu vaikai plėtė žinias apie aplinkosaugą, kur buvo supažindinami pagal temas: gyvoji gamta – drugiai, skruzdės, bitė, paukščiai ir kt., negyvoji gamta – žemė, oras, vanduo, reljefas, dirvožemis, dangaus kūnai ir kt. Organizuota praktinė veikla ,,Aš augu“’, kurios tikslas – skatinti vaikų domėjimąsi pažinti sėklas, sodinti ir rūpintis augančiais augalais. Vaikai drauge su mokytojais sodino sėklas į daigyklas, kurios vėliau buvo perkeltos į vazonėlius, paskui daigeliai iškeliavo į mokyklos gėlyną, taip estetiškai papuošdami aplinką ir džiugindami bendruomenę savo gausiais žiedais.

Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“’ buvo organizuojama vaikų piešinių konkursas–paroda ,,Mano gražiausia gėlė“. Konkurse dalyvavo ikimokyklinio bei priešmokyklinio  ugdymo grupių ugdytiniai, kurie piešė savo gražiausią gėlę.

Praktinė veikla „Paukščių valgykla“ įtraukė mokyklos bendruomenę drauge su ugdytiniais bei socialiniais partneriais, pasitelkiant žmogiškuosius išteklius, daryti paukščių lesyklas su informaciniu stendu apie artimiausioje aplinkoje gyvenančius paukščius.

Paroda ,,Paukštis iš antrinių žaliavų“ paskatino visą bendruomenę ir kitus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklas, dalyvavusius parodoje, panaudoti nereikalingus daiktus ir prikelti juos antram gyvenimui, padarant iš jų įvairius paukščius. Paroda  buvo eksponuojama mokyklos lauko erdvėse.

Foto darbų paroda „Paukščių pasaulis“, įtraukė visus dalyvius atkreipti dėmesį į paukščius, fotografuojant jų gyvenimo žaismingus momentus.

Projekto veiklų metu sustiprėjo bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai tarp mokyklos bendruomenės ir tėvų, tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų, buvo ugdomos bendruomenių aplinkosaugos ir bendrosios vertybės.

Projekto ,,Margas žemės veidas“ metu, lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenė, socialiniai partneriai turėjo galimybę susipažinti su antrinių žaliavų perdirbimu, jų rūšiavimo būtinybėmis, gerbti ir saugoti aplinką. Ugdėsi dalyvių sąmoningumas. Projekto metu skatinome ne tik vaikus,  bet ir visą darželio bendruomenę jaustis atsakingais už savo poelgius gamtoje, siekiant jos išsaugojimo.

Gamta vienintelė – knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Paršonienė

Kategorija: Projektai