Gera savijauta padeda mokytis, dirbti, bendrauti

            Stiprindami emocinę vaikų sveikatą bei darželio mikroklimatą įgyvendinome prevencinį projektą: „Emociškai stiprus, sveikas ir laimingas vaikas“. Vaikų gera savijauta priklauso nuo daugelio veiksnių. Vienas iš jų yra draugiškas, tolerantiškas, pagarbus tarpusavio bendravimas, kurio vaikai mokosi ne tik šeimose, bet  ir bendraudami su bendraamžiais darželyje.  Draugystė  vaikams padeda augti, pažinti pasaulį, atskleisti save, leidžia kartu smagiai leisti laiką, dalintis paslaptimis, patirtimi ir patarimais, suteikia daugybę progų ir drąsos įgyvendinti įvairius sumanymus ir įsitraukti į įdomias veiklas, o tai tiesiogiai susiję su gera vaiko savijauta, kuri padeda mokytis, dirbti, bendrauti.

             Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ bendruomenei vaiko emocinė gerovė yra svarbi ir neatsiejama vaiko gerovės dalis, kuri turi reikšmės visaverčiam ir laimingam vaiko gyvenimui. Ypatingą dėmesį skiriame vaiko emocijų stiprinimui, ugdytinių socialiniam emociniam ugdymui, prevencijai ir ankstyvajai intervencijai, siekiant užkirsti kelią socialiniams ir emociniams sunkumams vaikui augant. Prevencinio projekto veiklos: „EBRU“ meno terapiniai užsiėmimai, prevencinės pamokėlės, „Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas“, socialinių įgūdžių ugdymo grupiniai užsiėmimai, „ryto rato“ užsiėmimai padėjo kurti saugią ugdymosi aplinką, kurių  metu stiprinome vaikų socialinius įgūdžius, padedančius pasiekti sėkmę darželyje ir gyvenime. Prevencinio projekto metu ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai stiprino vaikų savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, atsakomybę, sprendimų priėmimą, problemų sprendimą, mokė nepasiduoti neigiamai bendraamžių įtakai, skatino pagalbą, pagarbą sau ir kitiems. Tai pagrindiniai ir be galo svarbūs įgūdžiai, kurie vaikams yra reikalingi gyvenime, norint, kad vaikas būtų sėkmingas ir laimingas, kas, be abejo, stiprina asmens psichologinį funkcionavimą, tiesiogiai susiję su gera savijauta mokantis, dirbant ir bendraujant.

              Nuotaikingi, pamokantys prevencinio projekto užsiėmimai vaikams sukūrė pozityvias emocijas, bendrystės bei jaukumo jausmą, skatino aktyvų įsitraukimą į veiklas. Projektas ugdytiniams dovanojo daug smagių akimirkų, teigiamų bei pozityvių emocijų, juoko ir džiaugsmo, bei akimirkų, kurių metu tenka pažinti, įvardinti jausmus ir emocijas bei tinkamus būdu jas reikšti bei įveikti.

             Glaudus tėvų, pedagogų ir specialistų bendradarbiavimas gerina vaiko savijautą institucijoje bei ugdymosi proceso kokybę, skatina ugdytinius mokytis, dirbti bei bendrauti su bendraamžiais. Gautos projekto  lėšos suteikė galimybę organizuoti tėvams bei pedagogams susitikimą su vaikų psichologe, knygų autore, lektore Asta Blande. Susitikimo metu lektorė skaitė pranešimą tėvams ir pedagogams tema: „Įtraukusis ugdymas: siekiamybė, lūkesčiai ir galimybės“. Liūdna, tačiau pandemijai prasidėjus, kontaktinių užsiėmimų tėveliams pedagogai organizuoti negali, „EBRU“ meno terapiniai užsiėmimai sugrįš pandemijai pasibaigus. Dalyvaudami institucijos bendruomenės renginiuose, paskaitose tėvai įtraukiami į aktyvų vaiko ugdymą.

             Deramai ugdyti vaikus galima tik ten, kur yra sukurta pasitikėjimo ir saugumo erdvė. Mūsų lopšelio-darželio bendruomenei svarbu, kad kiekvienas vaikas, išeidamas iš darželio, išsineštų ir pačius gražiausius prisiminimus iš tų dienų, kurios buvo praleistos drauge su bendraamžiais, žaismingoje ir draugiškoje bei saugioje aplinkoje.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė‘‘ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Giedrės Bagdonienės inf.