Projekto tikslas – ugdyti vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinius, meninius gebėjimus, saviraišką, puoselėjant dalyvių tarmišką kalbinę raišką.

Kategorija: Projektai