Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės finansinės paramos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kartu su projekto partneriais – pedagogus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis – Kauno technologijos universitetu (KTU), Vilniaus kolegija (VK), Vytauto Didžiojo universitetu (VDU), Vilniaus universitetu (VU) ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (VU ŠA) – numato vykdyti ne tik informatikos magistrantūros studijas, bet ir informatikos mokomojo dalyko modulio studijas.

  • MOKOMOJO DALYKO MODULIO STUDIJOS. Baigę informatikos mokomojo dalyko modulio studijas pedagogai įgyja informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę, kuri patvirtinama aukštosios mokyklos išduodamu studijų pažymėjimu. Tikslas – pedagogai įgyja teisę mokyti informatikos dalyko mokykloje, sustiprina savo skaitmenines kompetencijas. Siektini rezultatai 2024 m. birželio mėn. pedagogų, įgijusių informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę, – 300.

Atranka į informatikos mokomojo dalyko modulio studijas bus vykdoma 2022 m. ir 2023 m.

Pedagogai paraiškas studijuoti gali teikti nuo 2022 m. gegužės 9 d. Tiksli informacija, kada kuri aukštoji mokykla pradeda rinkti paraiškas, pateikta kiekvienos aukštosios mokyklos nurodytame interneto puslapyje.

Aukštųjų mokyklų numatomos vykdyti studijų programos

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Informatikos mokomojo dalyko modulio studijos: https://www.sa.vu.lt/apie/testiniu-ir-nuotoliniu-studiju-institutas/studijos.

Kauno technologijos universitetas

Informatikos mokomojo dalyko modulio studijos: https://ktuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ramkubi_ktu_lt/EdObzbmuwhFLuoxCWdo1y48BRIltGajQ5IElRUc0kVImzg?e=6RHgRx

Vilniaus universitetas

Informatikos mokomojo dalyko modulio studijos:

https://www.fsf.vu.lt/studentams/pedagogines-studijos-visos/modulio-studijos-pedagogams/informatikos-mokomojo-dalyko-modulis.

Vilniaus kolegija

Informatikos mokomojo dalyko modulio studijos: https://pdf.viko.lt/edtech-galimybes-pedagogams-jau-ir-vilniaus-kolegijoje/.

Vytauto Didžiojo universitetas

Informatikos mokomojo dalyko modulio studijos: https://if.vdu.lt/studijos/studijos-pedagogams/.

Daugiau informacijos teikiama el. paštu rita.baskiene@nsa.smm.lt

Kategorija: Naujienos