Vilniaus l/d ,,Sveikuolis“ ir vėl kviečia visus prisijungti ir dalyvauti

sveikatinimo akcijoje ,,Mažieji turistai – 2023“.

Labai džiaugiamės, kad ruduo džiugina mus  saulėtomis dienomis o tai reiškia, kad galime drąsiai iškylauti. Tikimės saulėto oro, geros nuotaikos ir smagių įspūdžių turistinio žygio metu.

Norintys dalyvauti galite užpildykite dalyvio anketą:

https://docs.google.com/forms/d/1EwJVsOrdDNTav1zQnYb8-eAarkelbdStz9QkT7rUyLo/edit

Pagarbiai

Ilona Lukaitienė

Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kategorija: Projektai