Ir vėl Rugsėjis mums šviesą sėja
Vieni užaugo, ateis kiti.
O mes vis skubam ir nesuspėjam,
Užaugti patys savoj širdy.
O mes vis skubam dalinti šviesą,
Vaikystės laimę ir svajones.
Žinome išeisit, o mes tikėsimNėra šventesnio mylėti Jus.
Būkite laimingi savo profesijos pasirinkime ir jos
įprasminime.

Pagarbiai ,
Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos
„Sveikatos želmenėliai“ prezidentė
Rita Juozapaitienė
2021 08 31