Vasario mėnesį šalyje skelbiamas sveikatos mėnuo. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis – darželis organizuoja tradicinę, respublikinę sveikos gyvensenos savaitę, kuri skirta propaguoti sveiką gyvenimo būdą nuo mažens, skleisti sveikatos stiprinimo žinias, kviesti visus šalies bendruomenės narius, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, formuoti įpročius. Siūlome sveikos gyvensenos savaitę „Žiemos išdaigos“ įstaigose organizuoti savitai. Todėl visas Varėnos rajono ikimokyklines įstaigas ir mokyklų skyrius, „Sveikatos želmenėliai“ asociacijoms priklausančias
ikimokyklinių įstaigų bendruomenes, kviečiame prisijungti prie sveikos gyvensenos savaitės organizuojamų veiklų, kurios skatintų būti fiziškai aktyviais, lavintų higieninius įgūdžius, formuotų sveikos mitybos įpročius, teiktų informaciją apie įstaigoje vyraujančius sveikatos ugdymo(si)
principus, plėtotų tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą.

Kategorija: Projektai