Skaudžią tėvo netekties valandą, reiškiame užuojautą asociacijos prezidiumo narei Ingai Bielevičienei.  Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė. Linkime nepasiduoti ir rasti savyje ryžto toliau keliauti gyvenimo keliu. Nuoširdžiai užjaučiame Jus…

Respublikinės ikimokyklinių  įstaigų darbuotojų asociacijos  „Sveikatos želmenėliai“ bendruomenė