Skaudžią vyro netekties valandą, reiškiame užuojautą asociacijos prezidentei Ritai Juozapaitienei.  Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė. Linkime nepasiduoti ir rasti savyje ryžto toliau keliauti gyvenimo keliu. Nuoširdžiai užjaučiame Jus…

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos  „Sveikatos želmenėliai“ bendruomenė

Kategorija: Naujienos