Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, socialinius, etinius, pažintinius ir kt. poreikius, laiduoti sėkmingą startą tolimesniam ugdymuisi (Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, 2014). Pradėta plačiai kalbėti apie kokybinį ugdymą. Inovacijos tampa labai svarbios, jos reikalingos kitokiai ugdymo kokybei, vaiko saviraiškos, patirties, pažinimo skatinimui. Vaikas iš prigimties yra aktyvus, smalsus ir nori pažinti, suprasti jį supantį pasaulį. Pedagogai ir aplinka skatina vaikus kūrybingai mąstyti, veikti, savarankiškai tyrinėti aplinką, būti išradingiems, pasitikėti savimi, nebijoti klysti.  

 Pedagogės Sandra Graužienė ir Gitana Rudzytė ieškodamos naujų formų vaikų saviraiškai, smalsumui patenkinti, parengė ir vykdė projektą „Fotografuoju gamtą“ (4 m). Projekte panaudojo IKT. Vaikai susipažino ir išbandė jiems naują veiklą – fotografavimą. Vaikai fiksavo juos supančią  aplinką ne tik ją pažindami, bet ir patirdami daug teigiamų emocijų. Pasivaikščiojimas miške ir jo stebėjimas padėjo vaikams atsipalaiduoti ir pasinerti į gamtos pasaulį.  Gamtoje vaikai spontaniškai tyrinėjo, stebėjo, klausinėjo, eksperimentavo su fotoaparatais. Vaikai aktyviai, susidomėję fotografavo miško aplinką, ieškojo, tyrinėjo kiekvieną kelmą, medį, nulaužtą šaką,  po akmenimis ir lapais  ieškojo vabaliukų, kirmėlių, surado sušalusį grybą ir t.t.  Džiaugėsi fotografuodami vieni kitus.

Į projektą aktyviai įsitraukė tėveliai, kurie parūpino vaikams fotoaparatus, išmaniuosius telefonus. Vaikai greičiau perprato fotografavimą išmaniuoju telefonu nei fotoaparatu. Pastarąjį  teko ilgiau patyrinėti, išbandyti, nes vaikai negalėjo suprasti kaip žiūrint pro mažą langelį spausti mygtuką, nes vis bandė per ekraną braukti pirštu.

Ugdymo įstaigos bendruomenei parengta vaikų foto paroda „Fotografuoju gamtą“. Pedagogės su vaikais leidosi į fotografijos pasaulį, kur vaikai atrado dar nepatirtas, neatrastas galimybes, įgijo naują patirtį.

Ugdymo įstaigos „Bibliotekėlėje“ buvo pristatyta foto knyga „Fotografuoju gamtą“ į kurią sudėti vaikų užfiksuoti gamtos stebėjimai ir kitos akimirkos.

Parengė Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Pečiulienė

Kategorija: Projektai