Apie asociaciją

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija (RIIDA) „Sveikatos želmenėliai“ yra nevyriausybinė organizacija. Ji įkurta 2001 m. kovo 9 d. penkių Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų specialistų iniciatyva.
Asociacija jungia įvairių šalies savivaldybių 191 ikimokyklinę įstaigą , kuriose yra per 2200 asociacijos narių. Asociacijos veiklą regionuose koordinuoja asociacijai priklausančių ikimokyklinių įstaigų vadovai. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio miestų asociacijos nariai turi savo padalinius ir jų koordinatorius.

Naujausi įrašai

VAIKŲ ATVIROS UGDOMOSIOS VEIKLOS „PAVASARIO TAKU KELIAUJAME” NUOSTATAI

Kauno lopšelyje-darželyje ,,Smalsutis” vaikų sveikata, fizinis aktyvumas, sveikos gyvensenos įgūdžiai ugdomi per įvairias veiklas, atliepiant kiekvieno ugdytinio poreikius, pomėgius. Mokytojai nuolat ieško inovatyvių idėjų, veiklos organizavimo formų, siekiant sudominti ir įtraukti vaikus į aktyvią fizinę veiklą. Įvairių renginių, veiklų, projektų metu vaikai motyvuojami aktyviai judėti, kūrybiškai veikti įvairiose lopšelio-darželio vidaus ir lauko erdvėse.

KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ PROJEKTO „JUDĖK IR ŽAVĖKIS AUGALAIS“ NUOSTATAI

Tarptautinė žavėjimosi augalais diena, dar vadinama „Augalų Žavadieniu“, švenčiama nuo 2012 m. kasmet gegužės 18 d. visame pasaulyje. Augalai gamina deguonį, kuriuo kvėpuojame, maitina, rengia, gydo, teikia medžiagas gyvenamam būstui, kuria nuostabius kraštovaizdžius, įkvepia kurti meno šedevrus. Šios iniciatyvos tikslas – kuo daugiau žmonių visame pasaulyje paskatinti žavėtis augalais, kalbėti apie augalų reikšmę mūsų kasdienybėje – nuo žaliosios aplinkos iki maisto, nuo ekologijos iki miškų ir net tokių ne maisto produktų kaip popierius, mediena, chemikalai, vaistai ar energija.

Kontaktai

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“

Rekvizitai

Adresas: M. Katkaus g. 44, Vilnius, LT- 09217
Kodas: 125511128

Kontaktinis asmuo

Asociacijos prezidentė
Rita Juozapaitienė

rita.juozapaitiene@gmail.com