Ikimokyklinės įstaigos darbuotojų grupė ar visa bendruomenė, pareiškusi norą įstoti į asociaciją, pateikia prašymą, pedagogų, pageidaujančių tapti asociacijos nariais, sąrašą ir 3 metų veiklos programą. Prezidiumas, apsvarstęs pateiktus dokumentus, savo sprendimą per 15 dienų praneša įstaigos bendruomenei, patvirtindamas, kad įstaiga priimta į asociaciją. Įstaiga sumoka stojamąjį 15 € mokestį ir gauna sertifikatą. Kiekvienas asociacijos narys moka 5 € metinį mokestį.

     Atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT427044060000366002

Asociacijos narių (įstaigų) sąrašas (atnaujinta 2019-10-25)

Asociacijos narių (asmenų) sąrašas  (atnaujinta 2019-10-25)