2022 12 06 Konferencijos pranešimai

Ritos Pilkauskienės vaizdinis pranešimas – Spalvos: https://drive.google.com/file/d/17BSxp3nxTrHkPiAKwx_ZPtEDRG3i_aWb/view Pranešimas – Vaikų fizinės sveikatos ugdymas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais: https://drive.google.com/file/d/1M-VrDJm8GUjkxgRBhaDIqT1GwgQMBy-h/view

KONFERENCIJA

“GEROSIOS DARBO PATIRTIES SKLAIDA – VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMAS, STIPRINIMAS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE”.

Vaikų ugdymas – VDU Švietimo akademija

Šiandien ypatinga pažintis su Respublikine ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“ bendruomenės nariais. Ačiū, asociacijos direktorei Rita Juozapaitienė ir jos pavaduotojai Božena Šikšnienė už pasitikėjimą ir asociacijos narių telkimą, stiprinant savo kompetencijas dirbant su šių dienų vaikais. Virtuali pažintis, įpareigojo susitelkti ir pateikti koncentruotą informaciją, kūrybiškai virtualioje erdvėje. Žinojimas, kad Daugiau……

Vaikų ugdymas – gilu, prasminga, smalsu ir žingeidu

Taip pavadinčiau šios dienos edukacinę puotą kartu su Vilniaus Lopšelis Darželis Želmenėliai bendruomene. Tie smalsūs mokytojų žvilgsniai, įkvėpė mane dalintis autentiškomis patirtimis bei kokybiniais tyrimais, kurie skirti padėti pedagogams formuotis savąjį žinojimą apie vaikų vertinimą bei prasmingų veiklos planų rengimą.Smagu buvo įsitraukti į bendras virtualias veiklas su pedagogais, jausti jų Daugiau……

Asociacija “Sveikatos Želmenėliai” organizavo konferenciją “Gerosios darbo patirties sklaida – vaikų sveikatos ugdymas, stiprinimas, ikimokyklinio ugdymo įstaigose”

Šiandien turėjau garbės skaityti pranešimą tema: “Veikime tvariai ir atsakingai, o veiklas modeliuokime prasmingai”. Klausiausi visų pranešimų, kurie buvo turtingi ir prisotinti praktiškai išbandytai metodais ir praturtinti asmeninėmis pedagogų gerosiomis patirtimis. Pasitikėjimu grįsti tarpusavio santykiai – suteikia drąsos klysti mokantis naujų dalykų ar sprendžiant iškilusius iššūkius. Ačiū, už pasitikėjimą Asociacijos Daugiau……

KONFERENCIJA “GEROSIOS DARBO PATIRTIES SKLAIDA – VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMAS, STIPRINIMAS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE”

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA  “SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI” ORGANIZUOJA KONFERENCIJĄ “GEROSIOS DARBO PATIRTIES SKLAIDA – VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMAS, STIPRINIMAS,  IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE”. I, II, III ETAPAI VYKS 2022 11 22; 29 D. IR 2022 12 06  D. NUOTOLINIU BŪDU. Dėl registracijos į konferenciją prašome kreiptis į savo įstaigų „Sveikatos želmenėlių“ asociacijos Daugiau……

Kauno lopšelio – darželio „Malūnėlis“ priešmokyklinukų išvyka į Kauno marių regioninį parką

Įgyvendiname įstaigos sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos karuselė“. Viena visuminės sveikatos sričių yra ekologinis, gamtosauginių įgūdžių ir įpročių ugdymas. Keliauti miško takeliais įdomu  visais metų laikais. Lapkričio 10 rytą išvykome į Kauno marių regioninį parką.  Edukacinę veiklą „Stebuklingo augalo paieškos“ vedė gamtininkas Evaldas Makrickas. Mūsų tikslas buvo susipažinti su gamta, su Daugiau……

EUROPOS SVEIKOS MITYBOS DIENOS PAMINĖJIMAS MARIJAMPOLĖS MIESTO VAIKŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE „VAIVORYKŠTĖ“

„Sveika mityba yra gyvenimo būdas, todėl svarbu nustatyti paprastą, realistinę ir galiausiai pritaikomą tvarką.“ (Horacijus) Niekam nekelia abejonių, kad sveika mityba yra tiesus kelias į geresnę savijautą ir gyvenimo kokybę. Ankstyvajame amžiuje įdiegti įgūdžiai išlieka visą gyvenimą. Sveikos mitybos pamatai vaikams turi būti padėti dar vaikystėje, nes nuo to, kaip Daugiau……

Priešmokyklinukai Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ pakvietė į sportinę pramogą tėvelius

Siekiant kokybiškesnių vaikų ugdymosi rezultatų, Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė“ pedagogai išbando įvairius tėvų įtraukimo į ugdomąjį procesą būdus. Spalio šiltą vakarą į lauko erdves rinkosi priešmokyklinio ugdymo 6A grupės ugdytinių tėvai. Mūsų mokykla įstojo į EKO mokyklų tinklą ir įsipareigojo atlikti daug svarbių gamtą tausojančių veiklų. Todėl ši sportinė pramoga buvo Daugiau……

Įgyvendintas aplinkosauginis projektas ,,Gintarinis sodas“

Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ įgyvendintas aplinkosauginis projektas ,,Gintarinis sodas“ , kurį konkurso būdu finansavo Panevėžio savivaldybė. Projekto tikslas ir uždaviniai: ugdyti ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenės narių ekologinę savimonę, aplinkosauginę patirtį, skatinant aplinkosaugines iniciatyvas ir puoselėjant įstaigos edukacines erdves. Skatinti vaikus ir mokyklos bendruomenę domėtis ekologinėmis problemomis, suburti bendrai ekologinei veiklai. Plėtoti vaikų žinias apie vaismedžius, Daugiau……

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ ugdytinių išvyka į Kazlų Rūdos Miško muziejų ,,Kas ten miško tankmėje?“

Toliau įgyvendinant projektą „Aplinka – gamtos ir žmogaus kūrinys“, finansuojamą iš Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, spalio 6 dieną išsiruošėme į kelionę. Šį kartą su priešmokyklinių grupių vaikučiais lankėmės Kazlų Rūdos Miško muziejuje bei pažintiniame miško take. Išvykos tikslai buvo supažindinti su miško augalija ir gyvūnija, ugdyti Daugiau……

Mažieji turistai – 2022

Minint Turizmo dieną, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Sveikuolis“, kartu su Respublikine ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“, jau ketvirtus metus iš eilės visus kvietė dalyvauti Respublikinėje sveikatinimo akcijoje ,,Mažieji turistai – 2022“. Sveikatinimo akcija  „Mažieji turistai – 2022“ buvo organizuota 2022 m. rugsėjo 19 – 30 dienomis. Sulaukėme 65 norinčių dalyvauti akcijoje Daugiau……

STEAM PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VAIVORYKŠTĖ”

Programos ,,eTwinning‘‘ platformoje, „eTwinning Live” erdvėje buvo paskelbtas tarptautinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų STEAM projektas „Žaliasis daržiukas”/STEAM project „The green nursery garden”. Projekto pradžia vyko Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė”, „Meškiukų” grupėje. Buvo sukurtas projektas, o jo idėja buvo pasidalinta su Kauno lopšelio – darželio „Girstutis” Daugiau……

Kviečiame visus dalyvauti akcijoje ,,Mažieji turistai – 2022“.

Vilniaus l/d ,,Sveikuolis“ kviečia visus ir vėl prisijungti ir dalyvauti akcijoje ,,Mažieji turistai – 2022“.  Labai džiaugiamės, kad šį rudenį neturime apribojimų, o tai reiškia, kad galime drąsiai iškylauti. Tikimės saulėto oro, geros nuotaikos ir smagių įspūdžių turistinio žygio metu. Norintys dalyvauti paspauskite nuorodą laiško apačioje ir užpildykite dalyvio anketą. Daugiau……

Kviečiame dalyvauti respublikiniame projekte „Šok, dainuok, sportuok ir nieko nebijok”!

Vilniaus lopšelis-darželis „Želmenėliai“ kviečia dalyvauti respublikiniame projekte „Šok, dainuok, sportuok ir nieko nebijok”! 2022 m. spalio 1 diena – Tarptautinė muzikos diena ir Kūno kultūros ir sporto diena. Šie metai yra išties ypatingi, nes tą pačią dieną švęsime Tarptautinę muzikos dieną ir Kūno kultūros ir sporto dieną (kuri yra minima pirmąjį spalio Daugiau……

Užuojauta

Skaudžią vyro netekties valandą, reiškiame užuojautą asociacijos prezidentei Ritai Juozapaitienei.  Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė. Linkime nepasiduoti ir rasti savyje ryžto toliau keliauti gyvenimo keliu. Nuoširdžiai užjaučiame Jus… Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos  „Sveikatos želmenėliai“ bendruomenė

Projekto „EdTech“ galimybės pedagogams, norintiems 2022–2023 m. m. įgyti informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės finansinės paramos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kartu su projekto partneriais – pedagogus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis – Kauno technologijos universitetu (KTU), Vilniaus kolegija (VK), Vytauto Didžiojo universitetu (VDU), Vilniaus universitetu Daugiau……