SVEIKATINIMO RYTMETIS ,,PAPARČIO ARBATINĖ“

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Papartis“ Ramunėlės ir čiobreliai, Ir melsvi, melsvi  lineliai. Dilgelė gana pikta ir gražuolė medetka. Liepa su žiedais gelsvais, O kraujažolė – baltais…. Gamta – stebuklinga laboratorija, kurioje gydo kiekvienas augalėlis. Vaistažolė labai naudinga žmogui, tik reikia ją pastebėti ir gebėti tinkamai panaudoti. Tuo įsitikino ir mūsų darželio ugdytiniai, Daugiau……

AKCIJA ,,EIKIME DRAUGYSTĖS TAKELIU – 2023 ”

Akcijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, priklausančiosRespublikinei ikimokyklinio ugdymo darbuotojų asociacijai ,,Sveikatos želmenėliai “. Tikslas: formuoti draugišką, palankią atmosferą grupės ir įstaigos aplinkoje, skatinti vaikų draugiškumą, užkirsti kelią patyčioms.

ATASKAITINĖ KONFERENCIJA 2023

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatosželmenėliai“Informuojame, kad ataskaitinė konferencija planuojama 2023 03 30 d.nuotoliniu būdu – ZOOM.Visą informaciją dėl registracijos, pranešimų ir kitą, pateiksasociacijos prezidiumo nariai – kuratoriai.Iki malonaus susitikimo. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatosželmenėliai“ prezidentė Rita Juozapaitienė.

SVEIKOS GYVENSENOS SAVAITĖ „ŽIEMOS IŠDAIGOS“

Vasario mėnesį šalyje skelbiamas sveikatos mėnuo. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis – darželis organizuoja tradicinę, respublikinę sveikos gyvensenos savaitę, kuri skirta propaguoti sveiką gyvenimo būdą nuo mažens, skleisti sveikatos stiprinimo žinias, kviesti visus šalies bendruomenės narius, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, formuoti įpročius. Siūlome sveikos gyvensenos savaitę „Žiemos išdaigos“ įstaigose organizuoti savitai. Daugiau……

Jogos užsiėmimai Panevėžio lopšelyje–darželyje „Draugystė“

 Lopšelyje–darželyje „Draugystė“ ypatingas dėmesys skiriamas vaiko fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui, sveikos mitybos formavimui, saugios ir sveikos aplinkos kūrimui. Vaikų sveikatos saugojimas ir sirpinimas viena iš prioritetinių mūsų įstaigos sričių. Fizinis aktyvumas – svarbus ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie intensyviai auga ir vystosi. Siekdami stiprinti vaikų sveikatą ir tenkindami jų prigimtinį Daugiau……

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia dalyvauti projekte „Sveikata visus metus 2023“

Tikslas – padėti vaikams, mokiniams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, vaikų ir jaunimo organizacijos, Daugiau……

Užuojauta

Skaudžią tėvo netekties valandą, reiškiame užuojautą asociacijos prezidiumo narei Ingai Bielevičienei.  Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė. Linkime nepasiduoti ir rasti savyje ryžto toliau keliauti gyvenimo keliu. Nuoširdžiai užjaučiame Jus… Respublikinės ikimokyklinių  įstaigų darbuotojų asociacijos  „Sveikatos želmenėliai“ bendruomenė

Sveikos gyvensenos projekto ,, Sveikam kūne – sveika siela‘‘ įgyvendinimas Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje ,,Vaivorykštė‘‘

      Šiais metais nuo spalio mėn. iš Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų finansavimo lėšų lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė‘‘ įgyvendino  sveikos gyvensenos  projektą ,, Sveikam kūne – sveika siela‘‘. Projekto prioritetinė kryptis – sveikos gyvensenos skatinimas. Projekto įgyvendinimo metu lopšelio-darželio ugdytiniai su mokytojomis dalyvavo akcijoje ,,Kviečiame judėt visus-šaltis žygiui Daugiau……

2022 12 06 Konferencijos pranešimai

Ritos Pilkauskienės vaizdinis pranešimas – Spalvos: https://drive.google.com/file/d/17BSxp3nxTrHkPiAKwx_ZPtEDRG3i_aWb/view Pranešimas – Vaikų fizinės sveikatos ugdymas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais: https://drive.google.com/file/d/1M-VrDJm8GUjkxgRBhaDIqT1GwgQMBy-h/view

KONFERENCIJA

“GEROSIOS DARBO PATIRTIES SKLAIDA – VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMAS, STIPRINIMAS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE”.

Vaikų ugdymas – VDU Švietimo akademija

Šiandien ypatinga pažintis su Respublikine ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“ bendruomenės nariais. Ačiū, asociacijos direktorei Rita Juozapaitienė ir jos pavaduotojai Božena Šikšnienė už pasitikėjimą ir asociacijos narių telkimą, stiprinant savo kompetencijas dirbant su šių dienų vaikais. Virtuali pažintis, įpareigojo susitelkti ir pateikti koncentruotą informaciją, kūrybiškai virtualioje erdvėje. Žinojimas, kad Daugiau……

Vaikų ugdymas – gilu, prasminga, smalsu ir žingeidu

Taip pavadinčiau šios dienos edukacinę puotą kartu su Vilniaus Lopšelis Darželis Želmenėliai bendruomene. Tie smalsūs mokytojų žvilgsniai, įkvėpė mane dalintis autentiškomis patirtimis bei kokybiniais tyrimais, kurie skirti padėti pedagogams formuotis savąjį žinojimą apie vaikų vertinimą bei prasmingų veiklos planų rengimą.Smagu buvo įsitraukti į bendras virtualias veiklas su pedagogais, jausti jų Daugiau……

Asociacija “Sveikatos Želmenėliai” organizavo konferenciją “Gerosios darbo patirties sklaida – vaikų sveikatos ugdymas, stiprinimas, ikimokyklinio ugdymo įstaigose”

Šiandien turėjau garbės skaityti pranešimą tema: “Veikime tvariai ir atsakingai, o veiklas modeliuokime prasmingai”. Klausiausi visų pranešimų, kurie buvo turtingi ir prisotinti praktiškai išbandytai metodais ir praturtinti asmeninėmis pedagogų gerosiomis patirtimis. Pasitikėjimu grįsti tarpusavio santykiai – suteikia drąsos klysti mokantis naujų dalykų ar sprendžiant iškilusius iššūkius. Ačiū, už pasitikėjimą Asociacijos Daugiau……

KONFERENCIJA “GEROSIOS DARBO PATIRTIES SKLAIDA – VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMAS, STIPRINIMAS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE”

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA  “SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI” ORGANIZUOJA KONFERENCIJĄ “GEROSIOS DARBO PATIRTIES SKLAIDA – VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMAS, STIPRINIMAS,  IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE”. I, II, III ETAPAI VYKS 2022 11 22; 29 D. IR 2022 12 06  D. NUOTOLINIU BŪDU. Dėl registracijos į konferenciją prašome kreiptis į savo įstaigų „Sveikatos želmenėlių“ asociacijos Daugiau……

Kauno lopšelio – darželio „Malūnėlis“ priešmokyklinukų išvyka į Kauno marių regioninį parką

Įgyvendiname įstaigos sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos karuselė“. Viena visuminės sveikatos sričių yra ekologinis, gamtosauginių įgūdžių ir įpročių ugdymas. Keliauti miško takeliais įdomu  visais metų laikais. Lapkričio 10 rytą išvykome į Kauno marių regioninį parką.  Edukacinę veiklą „Stebuklingo augalo paieškos“ vedė gamtininkas Evaldas Makrickas. Mūsų tikslas buvo susipažinti su gamta, su Daugiau……