Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“
HIMNAS

Muzika T. Leiburo
Žodžiai D. Jakučiūnienės

 
Už švarą ir tvarką Tėvynėj brangioj,
Už giedrą padangės mėlynę,
Už saugią vaikystę ir dorą jaunystę,
Garbingus senolių metus.
 

Plaukykim, bėgiokim, sportuokim linksmai,
Mankštinkim visi savo kūną,
Mylėkim , padėkim ir gerbkim kitus,
Brandinkime dvasios stiprumą.
 

Sujunkim rankas bendraminčių būry,
Pradėkime saugot sveikatą,
Tegul šito sambūrio darbo aidai
Pasklinda po tėviškę plačią.
 

Pakilkim, pakilkim į darbą visi
Už sveiką gyvenimo būdą,
Tegul mūsų kūno ir dvasios darna
  Aplanko ir seną ir mažą.