APLINKOSAUGINIO UGDYMO PROJEKTO „MES – GAMTAI, GAMTA MUMS…“ ĮGYVENDINIMAS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE–DARŽELYJE ,,VAIVORYKŠTĖ“

Š. m. balandžio mėn. priešmokyklinio ugdymo grupėje „Spalviukai“ pradėtas įgyvendinti aplinkosauginio ugdymo projektas „Mes – gamtai, gamta – mums…“, kuriam finansavimą įstaiga gavo iš  Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. Jau ketvirti metai dalyvaujame Marijampolės savivaldybės skelbiamame aplinkosauginio švietimo projektų konkurse ir džiaugiamės vėl gavę finansavimą projekto Daugiau……

ATVIROS VEIKLOS SVEIKUOLIŠKO RYTMEČIO: „SVEIKATA IŠ DIEVO RANKŲ: MAMA, TĖTI AŠ KVIEČIU, PASPORTUOTI DARŽELYJE KARTU“ ATASKAITA

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS-DARŽELIS ATVIROS VEIKLOS SVEIKUOLIŠKO  RYTMEČIO : „SVEIKATA IŠ DIEVO RANKŲ: MAMA, TĖTI AŠ KVIEČIU, PASPORTUOTI DARŽELYJE KARTU“ ATASKAITA Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis gegužės 17 dieną vykdė atvirą veiklą „Sveikata iš Dievo rankų: mama, tėti aš kviečiu, pasportuoti darželyje kartu“. Sveikuoliško rytmečio tikslas-formuoti teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą Daugiau……

ATVIRA VEIKLA. SVEIKUOLIŠKAS RYTMETYS

Atvira veikla „Sveikata iš Dievo rankų: mama, tėti aš kviečiu, pasportuoti darželyje kartu“ skirta Respublikinėms ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“   nariams. Atviros veiklos organizatoriai – RIĮDA „Sveikatos želmenėliai“ ir Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis darželis, siekia sudominti visas respublikos ikimokyklines įstaigų bendruomenes sveikatinimosi renginiais ir skatina, kad ikimokyklinėse įstaigose būtų Daugiau……

Projektas “Šokis sporto ritmu”

Kviečiame respublikos ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų vaikus ir pedagogus ir visus, mylinčius sportą ir šokį prisijungti prie projekto ,,Šokis sporto ritmu”. 

Vilniaus lopšelis-darželis „Delfinukas“ pedagogai dalyvauja olimpinių vertybių ugdymo programoje (OVUP)

OVUP – Tarptautinio Olimpinio komiteto sukurta programa jungianti sportą su švietimu ir kultūra, kad ugdymas būtų linksmas, dinamiškas ir formuotų visapusišką žmogų. Tikslas – per sportą įtraukti jaunus žmones, skatinti sveikai ir aktyviai gyventi. Sportiškai nusiteikę ir sportine apranga pasipuošę Vilniaus lopšelių-darželių „Delfinukas“ ir „Šilelio“ pedagogai 2 dienas intensyviai žaidė Daugiau……

AKCIJA ,,EIKIME DRAUGYSTĖS TAKELIU – 2023 ”

Akcijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, priklausančiosRespublikinei ikimokyklinio ugdymo darbuotojų asociacijai ,,Sveikatos želmenėliai “. Tikslas: formuoti draugišką, palankią atmosferą grupės ir įstaigos aplinkoje, skatinti vaikų draugiškumą, užkirsti kelią patyčioms.

SVEIKOS GYVENSENOS SAVAITĖ „ŽIEMOS IŠDAIGOS“

Vasario mėnesį šalyje skelbiamas sveikatos mėnuo. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis – darželis organizuoja tradicinę, respublikinę sveikos gyvensenos savaitę, kuri skirta propaguoti sveiką gyvenimo būdą nuo mažens, skleisti sveikatos stiprinimo žinias, kviesti visus šalies bendruomenės narius, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, formuoti įpročius. Siūlome sveikos gyvensenos savaitę „Žiemos išdaigos“ įstaigose organizuoti savitai. Daugiau……

Jogos užsiėmimai Panevėžio lopšelyje–darželyje „Draugystė“

 Lopšelyje–darželyje „Draugystė“ ypatingas dėmesys skiriamas vaiko fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui, sveikos mitybos formavimui, saugios ir sveikos aplinkos kūrimui. Vaikų sveikatos saugojimas ir sirpinimas viena iš prioritetinių mūsų įstaigos sričių. Fizinis aktyvumas – svarbus ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie intensyviai auga ir vystosi. Siekdami stiprinti vaikų sveikatą ir tenkindami jų prigimtinį Daugiau……

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia dalyvauti projekte „Sveikata visus metus 2023“

Tikslas – padėti vaikams, mokiniams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, vaikų ir jaunimo organizacijos, Daugiau……

Sveikos gyvensenos projekto ,, Sveikam kūne – sveika siela‘‘ įgyvendinimas Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje ,,Vaivorykštė‘‘

      Šiais metais nuo spalio mėn. iš Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų finansavimo lėšų lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė‘‘ įgyvendino  sveikos gyvensenos  projektą ,, Sveikam kūne – sveika siela‘‘. Projekto prioritetinė kryptis – sveikos gyvensenos skatinimas. Projekto įgyvendinimo metu lopšelio-darželio ugdytiniai su mokytojomis dalyvavo akcijoje ,,Kviečiame judėt visus-šaltis žygiui Daugiau……

Kauno lopšelio – darželio „Malūnėlis“ priešmokyklinukų išvyka į Kauno marių regioninį parką

Įgyvendiname įstaigos sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos karuselė“. Viena visuminės sveikatos sričių yra ekologinis, gamtosauginių įgūdžių ir įpročių ugdymas. Keliauti miško takeliais įdomu  visais metų laikais. Lapkričio 10 rytą išvykome į Kauno marių regioninį parką.  Edukacinę veiklą „Stebuklingo augalo paieškos“ vedė gamtininkas Evaldas Makrickas. Mūsų tikslas buvo susipažinti su gamta, su Daugiau……

Įgyvendintas aplinkosauginis projektas ,,Gintarinis sodas“

Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ įgyvendintas aplinkosauginis projektas ,,Gintarinis sodas“ , kurį konkurso būdu finansavo Panevėžio savivaldybė. Projekto tikslas ir uždaviniai: ugdyti ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenės narių ekologinę savimonę, aplinkosauginę patirtį, skatinant aplinkosaugines iniciatyvas ir puoselėjant įstaigos edukacines erdves. Skatinti vaikus ir mokyklos bendruomenę domėtis ekologinėmis problemomis, suburti bendrai ekologinei veiklai. Plėtoti vaikų žinias apie vaismedžius, Daugiau……

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ ugdytinių išvyka į Kazlų Rūdos Miško muziejų ,,Kas ten miško tankmėje?“

Toliau įgyvendinant projektą „Aplinka – gamtos ir žmogaus kūrinys“, finansuojamą iš Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, spalio 6 dieną išsiruošėme į kelionę. Šį kartą su priešmokyklinių grupių vaikučiais lankėmės Kazlų Rūdos Miško muziejuje bei pažintiniame miško take. Išvykos tikslai buvo supažindinti su miško augalija ir gyvūnija, ugdyti Daugiau……

Mažieji turistai – 2022

Minint Turizmo dieną, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Sveikuolis“, kartu su Respublikine ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“, jau ketvirtus metus iš eilės visus kvietė dalyvauti Respublikinėje sveikatinimo akcijoje ,,Mažieji turistai – 2022“. Sveikatinimo akcija  „Mažieji turistai – 2022“ buvo organizuota 2022 m. rugsėjo 19 – 30 dienomis. Sulaukėme 65 norinčių dalyvauti akcijoje Daugiau……