Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ Metinės veiklos ataskaitinė konferencija

Vaikų sveikatos ugdymas ir sklaida  Lietuvos  ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“

PROGRAMA

Vilniaus konferencijos centre ,,KAROLINA“ Sausio 13 g. 2

2020-03-04

9.00 – 10.00 val. Dalyvių registracija.

10.00 – 10.10 val. RIĮDA „Sveikatos Želmenėliai“ prezidentės  Ritos Juozapaitienės sveikinimo žodis.

10.10 – 10.25 val. Broniaus Jonušo muzikos mokyklos muzikinis sveikinimas.

10.25 – 10.40 val. Svečių sveikinimo žodis.

10.40 – 11.20 val. „Vaikų sveikatos priežiūros aktualijos“ .  Dr. Rita Sketerskienė – Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyriaus vedėja ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja Giedrė Aleksienė.

11.20 – 12.20 val. „Pozityvių santykių kultūra, efektyvi komunikacija ir jų įtaka ugdymo rezultatams. Vygantas Pikčiūnas – Mokymo centro ,,Alpen Liner” vadovas, asmenybės ugdymo mokytojas.

12.20-12.50 val.  „Vaikų sveikatos ugdymas ir sklaida  šalies ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“.  RĮIDA „Sveikatos Želmenėliai“ prezidentės Ritos Juozapaitienės metinė 2019 m.  veiklos  ataskaita. 

12.50-13.00 val. Finansinė ataskaita Ona  Bužinskienė.

13.00 – 13.50 val. Pietų pertrauka

13.50 – 14.05 val.  ,,Emocinio intelekto ugdymo ankstyvajame amžiuje svarba grupės mikroklimatui.“ Prienų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktorė Jūratė Liutkuvienė ir pedagogės  Vilija Navickienė, Danutė Mozūrienė.  

14.05– 14.20 val.   „Mažais žingsneliais”. Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė”, direktorė Jurgita Ablėnė, mokytoja Lina Vaišvidienė.

14.20 – 14.35 val. ,,Aktyvus judėjimas edukacinėse erdvėse”. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vandenis“, neformaliojo ugdymo pedagogas kūno kultūrai Lina Grinčikaitė-Samuolė .

14.35 – 14.50 val.  „Kimochis“ programos įgyvendinimas Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“. Kėdainių lopšelio-darželio ,,Puriena“ mokytoja Renata  Dirmantienė.

14.50 – 15.05 val.  „Grupių sveikatos stiprinimo projektai Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“. Kėdainių lopšelio-darželio ,,Puriena“  vyresnioji mokytoja Aldona  Mikolajūnienė.

15.05– 15.20 val. „Fizinis aktyvumas, nauda sveikatai ir smagi pramoga.“ Panevėžio regos centro ,,Linelis“ tiflopedagogė metodininkė, pradinių klasių mokytoja, trenerė Audra Petronaitytė su bendraautorėmis, direktorė  Vera Janikūniene ir pavaduotoja ugdymui  Dalia Jankevičiene.

 15.20 – 15.40 val.   Diskusijos dėl 2020 m. asociacijos plano sudarymo.        

15.40 – 16.00 val.    Padėkos.                        

Organizatoriai palieka teisę koreguoti programą pagal poreikį.