Mažeikių lopšelis – darželis „Žilvitis“ į ugdymo procesą integruoja gamtosauginį ugdymą. Visame darželyje vykdėme projektą ,,Aš ir gamta“. Projekto tikslas –  ugdyti norą pažinti, saugoti, gerbti ir puoselėti gamtą.

Didelis dėmesys buvo skirtas klimato kaitai – viena iš temų ,,Oro tarša“. Projekto metu su ugdytiniais išsiaiškinome, kas yra oro tarša, kuo ji pavojinga žmonių sveikatai, gamtai.

Su ugdytiniais išsiruošėme į trumpą ekskursiją po Mažeikių miestą. Vaikai atkreipė dėmesį į pravažiuojančias mašinas, iš kaminų kylančius dūmus, galėjome ne tik pamatyti, bet ir užuosti teršalų kvapą – nutarėme, kad labiausiai orui kenkia didelis srautas mašinų, mieste atliekas kūrenančios įmonės, iš gyvenamųjų namų rūkstantys dūmai.

Pasidžiaugėme mieste keičiamais rūšiavimo konteineriais – jų padaugėjo, dabar kiekvienas gali lengvai rūšiuoti namuose.

Diskutuodami ,,Kuo aš galiu prisidėti, kad oras būtų švaresnis?“ – nutarėme, dažniau į darželį eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, paspirtukais, paskatinti ir savo artimuosius pasirinkti judėjimą, o ne transporto priemonę. Sutarėme, kad rūšiuoti atliekas reikia ne tik darželyje, bet ir namuose – išsikėlėme tikslą: kiekvienas vaikas surinks po 100 kamštelių, kuriuos panaudosime respublikiniame rūšiavimo konkurse ,,Kamštelių vajus“.

Džiaugiamės, kad pavyko įgyvendinti projekto tikslą – vaikai atkreipia dėmesį į klimato kaitos problemą, vis dažniau į darželį atvažiuoja paspirtukais, dauguma ugdytinių atnešė po 100 kamštelių. Mažais žingsneliais einame į švaresnį rytojų.