„Kol bus ruduo, man nepakaks rankų, drobių ir spalvų, kad galėčiau nupiešti matomą grožį“. (Vincentas van Gogas)

Kokie įvairūs ir skirtingi gamtos daiktai! Stebuklingo rudens spalvų žaismo sužavėti Mažeikių lopšelio-darželio ugdytiniai, veikdami gamtoje iš gamtos su gamtos radiniais, ir mėgaudamiesi kūrybinio proceso veiklomis, įgyvendino tvarumo idėjas, plėtojo vaizduotę, kūrybiškumą, stiprino improvizacinius įgūdžius, ugdėsi socialinio bendravimo vertybinius pagrindus, įtraukiant inovatyvias, prasmingą vaikų ugdymą(si) skatinančias formas: projektus, skaitymo valandėles, pažintines išvykas, bendrystę su tėveliais, patirtinį ugdymą(si) žaliosiose edukacinėse erdvėse, tyrinėjimų laboratorijas, kūrybines erdves, atradimų stoteles.

Žaismingumas yra viso ikimokyklinio vaikų ugdymo(si) pagrindinis bruožas, neatsiejama tyrinėjimo, eksperimentavimo, fantazavimo, kūrybos dalis, o žaidimas – svarbiausia savarankiška vaiko veikla. Susidomėję įvairiomis veiklomis, stebėdami, tyrinėdami, eksperimentuodami, kurdami, dalindamiesi patirtimi, vaikai visais pojūčiais patiria, pajaučia objektus, jų savybes, ryšius, reiškinius ir procesus, atranda tai, kas jiems nauja, gilina supratimą ir plėtoja gebėjimus.

Šeimos ir įstaigos bendradarbiavimas grindžiamas lygiaverte dialogine partneryste–tai siekis, padedantis įgyvendinti žaismingas ir prasmingas EKO iniciatyvas. Siekiant žaismingo ugdymo(si) vienovės bei darnos, priešmokyklinės grupės komanda organizavo pramogą „Pomidorai prieš agurkus!“, kurios metu tėveliai turėjo galimybę sportuoti, „Kahoot“ viktorinos metu tikrinti savo spėjimus ir prognozes, kritiškai mąstyti bei spręsti problemas, vainikuojant renginį „Rudens gėrybių ragautuvėmis“. Piešmokyklinukai, norėdami įgyti vis daugiau žinių apie žiedinės ekonomikos principus, ir priėmę pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos „Žaliasis taškas“ kvietimą, prisijungė prie nemokamų nuotolinių edukacijų ciklų „Žaliasis raštingumas“ veiklų. Ugdytiniai turėjo galimybę prisiminti rūšiavimo taisykles, jo prasmę bei naudą, o iš tėvelių suneštų antrinių žaliavų įsitraukti į STEAM veiklas, vienas kitą pratęsdami ir papildydami tvarios ugdymosi aplinkos kūrimo stiprinančia tradicija.

Lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenė, įsitraukdama į EKO kalendoriaus veiklas: „Konservuoju rudenį“, „EKO obuolio diena“, „EKO ragautuvės“, „Rudens lapų šurmulys“, „EKO padėkliukas“,  plėtojo   pažinimą kuo įvairesniais patirtiniais būdais, nusprendę sustabdyti rudens grožio laiką ir „užkonservuoti“ patį rudenį, nes ruduo ir konservavimas–neatsiejami dalykai. Modeliuojant ugdymo(si) kontekstus vaikai turėjo galimybę pasirinkti veiklą, medžiagas, priemones, veikimo vietas, veikti vienam ar bendradarbiaujant, skirtingais būdais pristatyti veiklos rezultatus, nes pasirinkimai atliepia skirtingus vaikų interesus, gebėjimų lygį ir mokymosi būdų įvairovę.  Pasirinkę tokias veiklas, padėjome vaikams puoselėti  tvirtus gamtamokslinio, skaitmeninio, matematinio ir technologinio raštingumo pagrindus. Remiantis STEAM ugdymo nuostatomis, sudarėme sąlygas visapusiškai lavintis ugdytiniui kaip asmeniui, teikiant pirmenybę praktinei patirčiai, pažinimui ir refleksijai.

„Eglutės“ bendruomenė įsitikinusi, jog būti gamtai draugišku žmogumi–nesudėtinga ir prasminga. Svarbiausia yra pažinti tvarumą, mokytis jį plėtojančių veiksmų, išlaikyti darnius tarpusavio santykius su gamta ir tikėtis, kad Žemės gėrybės liks ateinančioms kartoms.

 

Mokytoja metodininkė Sandra Kneitienė
Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“

Kategorija: Naujienos