Šiais metais iš Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų  Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Vaivorykštė“ įgyvendino projektą „Aplinka – žmogaus ir gamtos kūrinys“. Projektą parengė  mokytojos Aušra Žaliauskienė ir Diana Donauskienė.

Aplinkosauga, gamtosauga – populiarūs, kasdien girdimi žodžiai. Su priešmokyklinio amžiaus vaikais,  daug kalbame apie gamtos saugojimą, tausojimą, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, siekiame, kad ugdytųsi poreikį rūpintis gamta, supančia aplinka.

Projekto įgyvendinimo metu rudenį  organizavome ekskursiją  į VŠĮ „Laimės namai“.  Priešmokyklinio ugdymo „Spalviukų“ ir „Bitučių“ grupių ugdytinius atvykus pasitiko „Laimės namų“ šeimininkai. Tai šeima, kuri pasirinko ramų gyvenimą gamtoje. Besigilindami į žmogaus būtį, nekintančias gyvenimo vertybes, tiesas ir nesibaigiančios laimės šaltinį, atrado tai, ko ieškojo  seniai… O atradę laimę, ja dalinasi su kitais  – kviečiasi pas save  lektorius, kurie skaito paskaitas sąmoningumo, ekologijos bei sveikatos, dvasingumo, savirealizacijos temomis. Šeimininkai  vaikams papasakojo, kad  šie ekologiški namai pastatyti iš šiaudų ir molio, puikiai derantys miško apsuptyje. Ugdytiniai ekskursijos metu turėjo galimybę iš arti pajusti darnų santykį su gamta, buvo ugdoma ekologinė savimonė. Apžiūrėję  ekologišką namą iš molio ir šiaudų, įsitikino, kad jis taip pat tinkamas gyventi kaip ir įprasti namai. Praktinės edukacinės veiklos metu išmoko atsipalaiduoti, pozityviai nusiteikti natūralioje aplinkoje, gamtoje.

 Su ugdytiniais aplankėme ir  Kazlų Rūdos miško muziejų.  Išvykos metu priešmokyklinių grupių ugdytiniai susipažino su miško augalija ir gyvūnija, klausėmės  gido pasakojimo apie miško muziejaus atsiradimą. Pasivaikščiojimo po Kazlų Rūdos pažintinį miško taką metu stebėjome natūralią miško aplinką, susipažinome su ten augančiais grybais, medžiais ir kitais augalais, vaikai ugdėsi palankų požiūrį į gyvąją ir negyvąją gamtą. Žaliosios palangės įrengimas  prasidėjo lapkričio mėn. Žaliosios palangės įsirengimo darbai grupėse dar  tik įsibėgėja, kadangi tai padaryti pavasarį sutrukdė visą pasaulį apėmusi Covid – 19 pandemija, todėl teko keisti  įrengimo  laiką, ir atitinkamai auginamus augalus ant palangės. Įsirengus žaliąją palangę, ugdytiniai turi galimybę stebėti augalo augimo ciklą nuo sėklos iki rezultato, ugdytis asmeninę atsakomybę už augalo priežiūrą.

Įgyvendinant šį projektą grupėse taip pat vyko įvairios akcijos, diskusijos, pokalbiai skatinantys ekologinę savimonę ir draugiškas aplinkai vertybines nuostatas.

 Ateityje  ir toliau vykdysime aplinkosauginius projektus, akcijas, įtraukiant ir kitas įstaigas, dalyvausime miesto savivaldybės inicijuotose aplinkos švarinimo akcijose, didelį dėmesį skiriant vaikų ir tėvų įtraukimui į  aplinkosauginę veiklą, aplinkos puoselėjimą, gyvenimo būdą darnoje su gamta.

 Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Vaivorykštė“   direktoriaus pavaduotojos ugdymui  Giedrės Bagdonienės  info.