Ačiū saulei, kad šildo žemę. Ačiū žemei,

kad augina medį.

Ačiū medžiui, kad suteikia pavėsį žolei.

Ačiū žolynams, kad grožiu ir spalvomis džiugina žmogų.

Ačiū žmogui už tai, kad myli saulę, žemę,

medžius ir gėles,

Už tai, kad moko visa tai mylėti vaikus.

Pasaulinė Žemės diena – viena svarbiausių ir gražiausių aplinkosaugos švenčių Lietuvoje, kuri suvienija visus žmones bendram rūpesčiui dėl mūsų visų namų. Šią dieną ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose žemės rutulio kampeliuose. Kartu su Žemės diena pradedamas švęsti ir Žemės mėnuo, kuris baigiasi balandžio 22 dieną.

Marijampolės vaikų  lopšelyje – darželyje ,, Vaivorykštė‘’ Žemės dienos minėjimas tampa tradicija. Šis renginys kūrybiškai įsipina į vaikų ekologinės sampratos ugdymą. Mažieji mūsų ugdytiniai – tai mūsų planetos ateitis ir likimas. Kiek įdėsime į savo vaikus, tiek jie galės skleisti gėrį, sąmoningai mylėti gamtą, rūpintis aplinka ir spręsti ekologines problemas. Žemės Diena yra viena gražiausių aplinkosauginių švenčių, kurios metu vaikai sužino, kodėl reikia mylėti ir saugoti Žemę. 

,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai Žemės  dienos minėjimui  įgyvendino  trumpalaikį projektą ,, Laiškas Žemei“.

 Projekto tikslas – atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, suteikti vaikams žinių apie ekologiją, gamtos tausojimą, šiukšlių rūšiavimą, padėti suprasti, kas yra oro tarša, globalinės problemos. Su vaikais buvo kalbama apie gamtos grožį, kaip saugoti, tausoti gamtą. Vyko įvairi veikla grupės, lauko erdvėse. Vaikai skaitė knygas,  piešė piešinius ir plakatus Žemei, darė eksperimentus su vandeniu,  diskutavo apie ekologines problemas. Visą darželio bendruomenę  pakvietėme kovo 19 dieną  į  Pasaulinės Žemės dienos šventinį  rytmetį Težydi žemė nuo mūsų šypsenų!“,  kuris vykodarželio kieme. Čia susirinkome pasveikinti visus su šia gražia ir svarbia aplinkosaugine švente. Savo daineles ir šypsenas vaikučiai skyrė Saulei, Žemei ir Paukščiams. Kiekviena grupė originaliai ir žaismingai šoko, dainavo, žaidė žaidimus ir džiaugėsi, kad laimingi gyvena šioje Žemėje.

Šiuo renginiu  puoselėjome vaikiškose širdelėse jautrumą, švelnumą, grožio pajautimą, meilę gamtai. Tikimės, kad tapęs  suaugusiu žmogumi, negriaus, neardys, o puoselės švarą, pilną gyvybės aplinką.