PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“
APLINKOSAUGINIS PROJEKTAS
„GAMTA – VISŲ NAMAI“

Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ įgyvendintas aplinkosauginis projektas ,,Gamta – visų namai“, kurį konkurso būdu dalinai finansavo Panevėžio miesto savivaldybė.

Projekto tikslas ir uždaviniai: ugdyti socialiai atsakingą asmenybę mus supančiai aplinkai, siekiant stiprinti individualius vaiko gebėjimus saugant ir tausojant gamtą, ekologinę savimonę ir atsakomybės jausmą. Stiprinti gamtamokslines ir aplinkosaugines kompetencijas. Supažindinti ugdytinius su gamtos vientisumu, įtvirtinti žinias apie aplinką, ekologiją, išmokti elgtis atsakingai aplinkoje ir kasdienėje veikloje. Ugdyti vaikų savimonę apie gamtos vientisumą: augalų nebūtų be vabalų ir vabzdžių, o vabalų ir vabzdžių – be augalų.

Įgyvendinant šį projektą, mokykloje organizuota projektinė veikla ,,Žalioji palangė“, kurios metu buvo sudaiginami iš sėklų įvairių augalų daigai, auginimui šiltnamyje ir lauke. Taip vaikai susipažino su augalų auginimu nuo sėklos, turėjo galimybę ne tik stebėti, bet ir prižiūrėti.

Įkurta edukacinė erdvė „Mūsų šiltnamis“. Įrengtame šiltnamyje lopšelio-darželio kieme kiekviena mokyklos  grupė perkėlė savo daiginamas daržoves, buvo atsakingos už jų priežiūrą, laistymą, genėjimą, derliaus nuėmimą, siekiant ugdytinius supažindinti su šiltnamyje augančiomis daržovėmis. Veiklų metu vaikai eksperimentavo, stebėjo.

Lauko erdvėse įrengėme mobilius darželius daržovėms, prieskoniams, vaistažolėms auginti. Juose ugdytiniai patys sėjo, sodino, prižiūrėjo, stebėjo kaip auga. Vėliau, užaugintas daržoves ir prieskonius, vaistažoles ragavo, ieškojo įvairių panaudojimo būdų, lygino skonius su pirktais parduotuvėje.

Gamtos saugojimui ir tausojimui miesto Skaistakalnio parke vykdėme projektinę veiklą ,,Švari aplinka – saugi ateitis“. Jos metu įtvirtinome žinias apie atliekų rūšiavimą. Rinkome šiukšles, jas rūšiavome. Skatinome vaikus gyventi švarioje aplinkoje. Sužinojome kiek metų reikia sunykti vienai ar kitai atliekos rūšiai, kas nutinka gyvajai gamtai, kai mes šiukšliname.

Vėliau ugdytiniams organizuota edukacinė išvyka į Panevėžio raj., regioninį Liūdynės sąvartyną, kur susipažino kur iškeliauja mūsų atliekos, kas darosi kai mes jų nerūšiuojame, kaip kai kurios jos yra perdirbamos ir kam panaudojamos.

Edukacinės veiklos ,,Sliekai – augalų draugai“ metu supažindinome vaikus su sliekų gyvenimo būdu, kūno sandara, nauda augalams. Stebėjome praktiškai jų naudą dirvožemiui ir augalams mobiliuose darželiuose ir šiltnamyje.

Bendradarbiaujant su visa mokyklos bendruomene iš antrinių žaliavų įrengėme edukacinę erdvę „Vabalų miestas“. Taip edukacinė erdvė tapo draugiška gamtai, skatiname tvarumą, bei supratimą, kad daugelį daiktų galime perdirbti ir prikelti juos antram gyvenimui.  Ugdytiniai turi galimybę plačiau susipažinti su įvairių rūšių vabalais, jų paskirtimi gamtoje, nauda bei žala.

Susipažinus su įvairiais vabalais Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ organizuota respublikinė paroda iš antrinių žaliavų ,,Vabalas gamtoje“. Vabalai buvo daromi iš antrinių žaliavų. Parodoje dalyvavo respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų mokiniai, mokytojai, tėvai. Paroda buvo eksponuojama mokyklos lauko erdvėse.

Visai mokyklos bendruomenei suorganizuota edukacinė išvyka į  Panevėžio r., Molainių k. sodinti medelių miškui. Akcijoje ,,Padovanok Panevėžiui tiek medžių, kiek jam metų“ dovanojome miestui 10 medelių ir juos visi draugiškai sodinome. Išvykos metu vaikai susipažino kaip reikia sodinti medelius, kiek laiko jiems reikia, kad užaugtų, kaip elgtis gamtoje – miške. Ši akcija paskatino vaikus atsakingai elgtis gamtoje.

Mokyklos teritoriją supa medžiai, todėl rudenį kiemas pasidengia medžių lapais. Visuotinė talka  subūrė mažus, ir didelius ekologinei veiklai, puoselėjant savo mokyklos aplinką.

Projektas, skirtas didinti ugdytinių sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, tobulinti kompetencijas aplinkosaugos srityje, suteikti ugdytiniams žinių ir padėti praktinės veiklos įgūdžiais gerinti darželio aplinką. Pažinti ir saugoti pilietišką, ekologiškai mąstančią visuomenę. Vaikai dalyvaudami kūrybinių darbelių parodose, augalų sodinime ir priežiūroje, edukacinėse veiklose, projektuose, įtvirtino žinias apie aplinkosaugą, ekologiją, mokėsi atsakingo elgesio aplinkoje bei kasdieninėje veikloje. Dalyvaudami praktinėse veiklose ugdė ekologinį sąmoningumą. Vaikai įgijo bei praplėtė turimas žinias apie atliekų rūšiavimą, augalus, vabzdžius, jų naudą, artimiausios aplinkos puoselėjimą. Dalyvaudami numatomose projekto veiklose ugdytiniai patyrė daug džiugių emocijų, atradimo džiaugsmą, bendrystę, suprato žmogaus įtaką gamtai.

Daugiau apie projektą skaitykite projekto ,,Gamta – visų namai“ blogger‘yje https://gamtavisunamai.blogspot.com/

Kategorija: Naujienos