2024 m. vasario 22 d. į Panevėžio regos centrą „Linelis“ susirinko gausus būrys bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų pedagogų. Linelio direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Pusvaškienė, tiflopedagogės A. Petronaitytė, R. Mročkienė, D. Jankevičienė,   bendrosios praktikos slaugytojos  V. Frankaitė ir V. Lajauskienė vedė seminarą „Įtraukusis regos sutrikimus turinčių vaikų ugdymas bendrojo ir specialiojo ugdymo mokyklose“.  Seminaro klausytojai susipažino su vaikų akių sveikatinimo, ugdymo galimybėmis Regos centro sensomotoriniame, akių, STEAM, logopedo, tiflopedagogų kabinetuose, aplankė grupes, sales.

Seminaro dalyvius lektoriai supažindino su rekomendacijomis mokykloms dėl mokinių, turinčių regos sutrikimą, ugdymo organizavimo sąlygų ir reikalavimų švietimo įstaigoms, įgyvendinančioms ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ar kitas ugdymo programas. Apžvelgė bendravimo su neįgaliaisiais nuostatas, bendravimo kultūros su žmonėmis, turinčiais negalią, pavyzdžius.

Nuosekliai, su vaizdine medžiaga, buvo aptarti akių sutrikimai ir jiems būdingi požymiai,  akių susirgimų priežastys, profilaktinės priemonės, pedagoginės ir medicininės korekcijos įtaka vaikų regėjimui.

Dalyviai stebėjo ir analizavo filmuotą medžiagą apie silpnaregius ir akluosius, susipažino su jų naudojamais specialiais daiktais, priemonėmis: padidinamuoju stiklu, knygomis padidintu šriftu, Brailio mašinėle, Brailio raštu, garsinėmis knygomis, laikrodžiu akliesiems,  Baltąja lazdele, aparatu siūlui įverti ir kt.

Susipažinę su galimais regėjimo sutrikimais, ugdymosi aplinkos ir priemonių pritaikymo ypatumais, rekomendacijomis silpnaregių ir aklųjų ugdymui, apžvelgė pedagoginės regos sutrikimų korekcijos galimybes Panevėžio mieste, atliko daug praktinių užduočių su Baltąja lazdele, simuliaciniais akiniais, aktyviai dalyvavo žaidimuose, akies ir rankos koordinacijos, smulkiosios motorikos lavinimo praktinėse pratybose.

Mokytojai domėjosi gausia priemonių silpnaregiams ir akliesiems paroda, aptarė jų panaudojimo galimybes savo mokyklose. Visi kartu atliko akių mankštą, analizatorių pagalba lavino skonio, lytėjimo, uoslės, regos, klausos pojūčius.

Bendrosios praktikos slaugytojos analizavo taisyklingo sėdėjimo, tinkamo atstumo nuo televizoriaus, kompiuterio, prie jų praleisto saugaus laiko taisykles, akių higienos ir medicininės regos sutrikimų korekcijos klausimus, demonstravo akių mankštas prie medicininei korekcijai skirtų aparatų, veiklą sensomotoriniame kabinete.

Tikimės, kad mokytojų įgytos kompetencijos apie regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo(si),  padės geriau pažinti neregį ir silpnaregį vaiką, bei užtikrinti jų kokybišką ugdymą(si).

 

  1. Jankevičienė, Panevėžio regos centro „Linelis“ vyresnioji tiflopedagogė
  2. Petronaitytė, Panevėžio regos centro „Linelis“ tiflopedagogė metodininkė
Kategorija: Naujienos