RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA „SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“ KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „OBELĖLĖ“

SEMINARO „SOCIALINĖ EMOCINĖ VAIKŲ SVEIKATA“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Nuostatai reglamentuoja Respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ ir Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ organizuojamo  seminaro „Socialinė emocinė vaikų sveikata“ tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką.
  2. Seminaro koordinatoriai: Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė Rita Juozapaitienė, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ auklėtojos Rasa Jurikienė, Vanda Valiaugienė, Elida Kunigonienė.
  3. Seminaro organizatoriai: Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorė Danguolė Koženiauskienė ir Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Naikauskienė.
  4. Seminaro lektorė: Silva Striunga – Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė.

II SKYRIUS

AKTUALUMAS

5. Ikimokykliniame amžiuje vyksta sparti vaiko emocinė raida. Šiame tarpsnyje patirtos emocijos ir įgyti gebėjimai jas kontroliuoti vėliau lemia, kaip vaikui seksis bendrauti mokykloje, rasti draugų ir net apskritai prisitaikyti tolimesniame gyvenime. Jei vaikas neišmoksta valdyti savo emocijų, vėliau tai gali peraugti į rimtesnius sunkumus: atsirasti baimių, atsiskyrimo nuo tėvų nerimas, perdėtas drovumas ar priešingai – priešgyniavimas, agresija.

III SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

6. Tikslas – tobulinti pedagogų žinias, įgūdžius ir kompetencijas, būtinas vaikų socialinei emocinei sveikatai stiprinti.

7. Uždaviniai:

7.1. diskutuoti  apie vaikų nepageidaujamo ar agresyvaus elgesio priežastis ir ką daryti, diskutuoti  apie vaikų nepageidaujamo ar agresyvaus elgesio priežastis ir ką daryti, jei vaikas elgiasi agresyviai;

7.2. dalinantis patirtimi, ieškoti atsakymų į klausimus, kaip padėti vaikams susigaudyti savo jausmuose ir kontroliuoti savo emocijas;

7.3. plėtoti Respublikos ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“  partnerystės ryšius.

IV SKYRIUS

 DALYVIAI

8. Seminare dalyvauja Respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai, Kupiškio rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogai. Registruotis per Semi+ sistemą.

9. Respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariams seminaras nemokamas; ne asociacijos nariams – 15 Eur, sumokant į asociacijos kasą pavedimu arba pagal asociacijos pateiktą sąskaitą-faktūrą.

V SKYRIUS

ORGANIZAVIMAS

10. Seminaras vyks 2019 m. gruodžio 6 d., 10.00 val. Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyboje, adresu: Vilniaus g. 8, Kupiškis.

11. Informacija apie seminarą bus skelbiama Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ internetinėje svetainėje, Semi+ sistemoje.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Kontaktai pasiteiravimui: direktorė Danguolė Koženiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Naikauskienė tel. (8 459) 35 386 arba el. paštu kupiskio.obelele@gmail.com.