Respublikinė darbuotojų asociacija „Sveikatos želmėnliai“

sveikina

Panevėžio lopšelio-darželio „Diemedis“ bendruomenę su lopšelio-darželio 20-mečio proga,
Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ bendruomenę su lopšelio-darželio 45-mečio proga

ir

dėkoja

už aktyvią ir ilgametę kūrybinę veiklą saugant ir stiprinant vaikų sveikatą.

Linki

naujų idėjų ir kūrybinės sėkmės!