Ikimokyklinio amžiaus vaikams fizinis aktyvumas yra prigimtinis. Jiems būdingas didelis judėjimo poreikis, vaikai noriai dalyvauja aktyviose fizinėse veiklose ir žaidimuose. Šių dienų mokytojas kiekvieną dieną ieško naujų mokymo būdų ir metodų, kurie  vaikui  būtų priimtiniausi, įdomiausi ir didintų mokymosi motyvaciją. Integruotos veiklos – vienos iš mokymo būdų, kurios didina ugdytinių  motyvaciją, skatina kūrybiškumą ir aktyvų dalyvavimą veiklose.

 Respublikinė akcija „Žaidžiam, mokomės, sportuojam – 2020“ vyko  lapkričio 27- gruodžio 10 dienomis. Jos tikslas  – lavinti vaikų fizinį aktyvumą, į judrias veiklas integruojant netradicinius būdus ir metodus. Akcija siekta suteikti vaikams mokymosi, pažinimo ir judėjimo džiaugsmą, populiarinant integruotas veiklas ikimokykliniame, priešmokykliniame amžiuje.

Akcijoje  „Žaidžiam, mokomės, sportuojam – 2020“ dalyvavo  9 Respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai‘‘ narės.

 Ikimokyklinės  ugdymo įstaigos dalinasi savo gerąja darbo patirtimi.