Šiaulių rajono Kairių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ 2017 m. vasario 3–10 dienomis įgyvendintas projektas „Nusipinkim kasą ir sportuokim drąsiai“, kurio metu siekta glaudaus vaikų – kūno kultūros mokytojos – auklėtojos – tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo, skatinant vaikų fizinį aktyvumą. Vis dažniau akcentuojama, jog šeima ir lopšelis-darželis – du partneriai, atsakingi už vaiko sveikatą ir visapusišką ugdymą. Siekiant padėti šeimoms formuoti sveikos, kūrybingos gyvensenos įgūdžius, ieškojome naujų, netradicinių darbo su vaikais formų. Pastebėjome, kad rytinės mankštos su netradicinėmis priemonėmis suaktyvina, padeda įsitraukti į veiklą mažiau aktyviems vaikams, o hiperaktyvius vaikus – ramina. Atsižvelgiant į tai, siekėme glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo: tėvai „kasa“ gamino namuose, auklėtojos ir vaikai grupėse, kūno kultūros mokytoja „kasas“ integravo, kaip priemonę rytinėse mankštose. Remiantis šiuo modeliu subūrėme komandą vaikai – kūno kultūros mokytoja – auklėtojos – tėvai.
Netradicinės ugdymo priemonės „kasos“ lavino vaikų vaizduotę, fantaziją, kūrybines idėjas, bendrąją motorika bei didino vaikų fizinį aktyvumą.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ kūno kultūros mokytoja Ingrida Jasėnaitė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Alma Šulčienė. inf. ir iliustr.