2015 m. lapkričio 26 d. Vilniaus Karolinos viešbučio konferencijų centre vykusios Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ ataskaitinės konferencijos pranešimai:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo šiandiena ir perspektyvos – LR Švietimo ir mokslos ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus atliekanti vedėjos funkcijas Laimutės Jankauskienės,
Vaikų sveikatos stiprinimo švietimo įstaigose aktualijos – LR Sveikatos apsaugos ministerijos Rizikos sveikatai valdymo ir kurortologijos skyriaus vedėjos Dr. Ritos Sketerskienės ir vyriausiosios specialistės Giedrės Namajūnaitės.
„Asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 2015 metų veiklos įgyvendinimo apžvalga“ – Asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentės Danutės Jakučiūnienės