2010 m. kovo 1 d. prasideda Asociacijos narių išankstinė registracija į 2010 metų Asociacijos organizuojamus renginius. Registraciją vykdo lopšeliai – darželiai, kuriuose vyks renginiai.

2010 m. kovo 9-10 d. Asociacijai ir Ugdymo plėtotės centrui bendradarbiaujant Vilniaus lopšelyje-darželyje „Jurginėlis“ rengiamas seminaras ikimokyklinių įstaigų pedagogams „Kūno kultūra vaikų darželyje“, kuriame pedagogai gilins kūno kultūros organizavimo vaikų darželyje metodikos žinias, vyks praktiniai užsiėmimai.

2010 m. vasario 24-25 d. pagal Asociacijos ir Telšių švietimo centro bendradarbiavimo sutartį vyko seminaras „Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“.

2010 m. vasario 10-15 d. Asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos, Telšių, Plungės, Kauno r, Radviliškio, Marijampolės švietimo centrais.

2010 m. vasario 15 d. paskelbtas konkursas „Įdomiausias lankstinukų komplektas (5 vnt.) vaikų sveikatinimo tema“, kuriuo norima paskatinti ikimokyklinio ugdymo pedagogus kaupti, sisteminti ir apiforminti metodinę medžiagą apie sveiką gyvenimo būdą.

Kategorija: Naujienos