Kiekvienam laikmečiui būdingos kitokios vaikystės problemos ir jų sprendimo būdai. Vaikystėje nuolat kyla įvairių grėsmių – kasdien girdime apie gaisrus ir juose žuvusius, patyrusius smurtą ir patyčias, keliuose ir gatvėse nukentėjusius  vaikus. Suaugusiųjų pareiga stengtis, kad tokių atvejų atsitiktų kuo mažiau arba iš vis nebūtų. Svarbu, kad saugios ir sveikos gyvensenos pagrindai būtų formuojami jau ankstyvoje vaikystėje.

 

Šeduvos lopšelyje- darželyje įgyvendinant „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą“ įstaigos bendruomenė stengiasi suformuoti visų narių holistinį sveikatos supratimą. Tai įgyvendinti padeda kuo platesnis visuomenės sluoksnių įtraukimas siekiant bendro tikslo. Kelių institucijų bendradarbiavimas sudaro galimybes tobulėti ir kryptingai dirbti. Įtraukiant į sveikatos saugojimo veiklą jaučiame , kad bet kuri veikla, susijusi su ugdymu ir informacijos teikimu yra labai svarbi. Specialistų patarimai vaikams labai naudingi, todėl mes manome, kad saugaus eismo, priešgaisrinės saugos taisyklių greičiau išmoksime bendradarbiaudami su policijos ir priešgaisrinės saugos darbuotojais.

Šeduvos lopšelyje-darželyje balandžio mėnesio 12-16 dienomis vyko  prevencinė sveikatos saugojimo savaitė „Saugok save ir kitus“.  Svarbiausias šios savaitės akcentas -susitikimas su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Šiaulių APVG Radviliškio PGT valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresniuoju inspektoriumi Donatu Stakvilevičiumi ir  Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Šeduvos miesto tyrėjais Kęstučiu Antanu Bartkumi ir Arūnu Blaževičiumi.

Priešgaisrinės priežiūros vyresnysis inspektorius papasakojo vaikams apie gaisrų sukeliamas grėsmes, paaiškino kaip galima išvengti jų, kaip elgtis kilus gaisrui. Padovanojo plakatą „NEUŽDEK! “, atmintines „Nedegink sausos  žolės“, išplatino telefonų numerius, kuriais galima skambinti kilus gaisrui. Šūkis „Nedegink žolės – ten gyvena boružėlės“ vaikams tapo aiškus ir suprantamas. Ugdytiniai įsiminė, kad net ir nutikus bėdai reikia visada ieškoti pagalbos, jokiu būdu nesislėpti.

Policijos pareigūnai pasakojo apie saugaus eismo  taisykles. Praktiškai demonstravo kaip saugiai pereiti gatvę. Kalbėjo apie pavojus kieme: važiuojant dviratukais, riedučiais; žaidžiant žaidimų aikštelėse; namuose. Mokė kaip elgtis su nepažįstamais žmonėmis, kai skambina nepažįstamas žmogus.  Patarė ką daryti kai vyresni draugai siūlo elgtis netinkamai (siūlo cigarečių, alkoholio).  Susitikimo metu vaikai buvo smalsūs, aktyviai pasakojo iš savo patirties bei pateikė klausimus. Policininkai padovanojo įvairių lankstinukų, kuriuos vaikai parneš savo tėveliams.  Vieni pedagogai tokių žinių ir įgūdžių nebūtų pajėgūs suteikti. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Roma Skestenienė organizavo įvairias praktines žaidybines užduotis vaikams, kurių metu buvo įtvirtintos gautos žinios. Džiugu, kad ugdytiniams susitikimas suteikė daug gerų emocijų, patenkino jų smalsumą.

Vaikus supančių žmonių pareiga perduoti savo gyvenimišką patirtį ir išmintį, leidžiančią pasirengti sparčiai kintančiam gyvenimui ir ne visada numatomai ateičiai. Visuomenės įtaka akivaizdi. Vaiko pasitikėjimas suaugusiu leis priimti išmintingą sprendimą. Reikia, kad visa visuomenė sutelktai dirbtų tam, kad  augtų sveikų – saugių  žmonių kartos.

Šeduvos lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aldonos Jurelevičienės inf. ir iliustr.


 

 

Kategorija: Renginiai