Kiekvieną dieną mus lydi įvairios emocijos. Nors kartais ir patys nepastebime kaip mažos smulkmenos mus išmuša iš vėžių ar atvirkščiai, pakelia nuotaiką. Visos emocijos turi didelę įtaką ir vaiko gyvenimui, nes gali lemti fizinę ir protinę vaiko sveikatą. Emocijų išvengti neįmanoma, tačiau galima išmokyti jas pažinti bei kontroliuoti. Labai svarbu rūpintis, kad kuo daugiau teigiamų emocijų augdami patirtų vaikai. Teigiamos emocijos tiesiogiai susiję su didesniais vaikų pasiekimais ir yra ypatingai svarbios vaikystėje: augina vaiko pasitikėjimą, brandina humoro jausmą, ateityje vaikai ramiau žiūrės į nepalankias gyvenimo situacijas, o krizės metu greičiau sugebės susitvarkyti bei priimti sprendimus, kurie padės ne tik įveikti krizę bet ir iš jos pasimokyti.

Vaiko emocinė gerovė yra svarbi ir neatsiejama vaiko gerovės dalis, kuri turi reikšmės visaverčiam ir laimingam vaiko gyvenimui. Lietuvos Respublikos seimo nutarimu 2020 – ieji metai paskelbti Vaikų emocinės gerovės metais. Džiugu, kad jau ne vienerius metus kryptingai dirbame vaiko emocijų stiprinimo srityje, ypatingą dėmesį skiriame socialiniam emociniam ugdymui. Didžiulį dėmesį skiriame prevencijai ir ankstyvajai intervencijai, siekiant užkirsti kelią socialiniams ir emociniams sunkumams vaikui augant. Šiais mokslo metais darželyje startavo prevencinis projektas „Emociškai stiprus, sveikas ir laimingas vaikas“, veiklų tęstinumą įprasminome įgyvendindami prevencinę programą „Emociškai sveikas ir laimingas vaikas“. Prevencinis projektas ir prevencinė programa padeda kurti saugią ugdymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę darželyje ir gyvenime.

Nuotaikingi, pamokantys prevencinio projekto užsiėmimai vaikams sukūrė teigiamas emocijas, bendrystės bei jaukumo jausmą. Projektas baigėsi, tačiau toliau įgyvendinome prevencinę programą, kuri vaikams dovanojo daug smagių akimirkų, teigiamų bei pozityvių emocijų, juoko ir džiaugsmo, bei akimirkų, kurių metu tenka pažinti, įvardinti jausmus ir emocijas bei tinkamu būdu jas reikšti. Prevencinio projekto bei prevencinės programos metu ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai stiprina vaikų savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, atsakomybę, sprendimų priėmimą, problemų sprendimą, moko nepasiduoti neigiamai bendraamžių įtakai, skatina pagarbą sau ir kitiems. Tai pagrindiniai ir be galo svarbūs įgūdžiai, kurie vaikams yra reikalingi gyvenime, norint, kad vaikas būtų sėkmingas ir laimingas, kas be abejo stiprina asmens psichologinį funkcionavimą bei socializaciją.

Minėdami Vaiko emocinės gerovės metus organizavome Respublikinį priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projektą – parodą „Emocijų šėlsmas“. Projekto tikslas ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų socialines – emocines kompetencijas, lavinti emocijų suvokimą ir raišką. Projektu siekėme, kad vaikai mokėtų pažinti, išreikšti ir perteikti savo ir kitų vaikų emocijas, gebėtų pasirinkti tinkamus emocijų raiškos būdus. Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projektas – paroda organizuotas dviem etapais. Pirmojo etapo metu priešmokyklinio ugdymo grupėse organizuoti švietimo pagalbos specialistų, pedagogų prevenciniai užsiėmimai su ugdytiniais „Žaidžiu emocijas“, kurie skirti pažinti, įvardyti ir tinkamai išreikšti emocijas. Antrojo etapo metu vaikai kūrė emociją išreiškiančius/atspindinčius kūrybinius darbus „Emocijų šėlsmas“. Projektą baigėme vaikų kūrybinių darbų paroda.

Džiaugiuosi šauniais šalies priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistais ir pedagogais, kurie dalinosi gerąja patirtimi vaikų emocinio intelekto ugdymo srityje, esu dėkinga už bendravimą ir bendradarbiavimą bei dalyvavimą projekte – parodoje „Emocijų šėlsmas Marijampolės, Klaipėdos, Ignalinos, Šilutės, Švenčionių bei Išlaužo vaikų lopšelių – darželių, mokyklų, progimnazijos skyrių pagalbos specialistams, pedagogams ir ugdytiniams.

Mums svarbu, kad vaikas išeidamas iš darželio išsineštų pačius gražiausius prisiminimus iš tų dienų, kurios buvo praleistos drauge su bendraamžiais, žaismingoje, draugiškoje ir saugioje aplinkoje. Kai matai laimingą, besišypsantį vaiką, nejučia šypsaisi ir pats. Visi buvome vaikais ir visi pamename savo nerūpestingą vaikystę, todėl dirbdami su vaikais siekiame laimingos ateities, nes kiekviena diena vaikams turi atnešti nors mažytį džiaugsmą. Su nekantrumu laukiame vaikų sugrįžimo ir klegesio.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė‘‘ direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Bagdonienės inf. ir iliustr.

Kategorija: Naujienos