Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ įstaigos prioritetinė ugdomosios veiklos sritis yra ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos saugojimas bei sveikos gyvensenos ugdymas.  Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogės kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Vietiene parengė sveikatingumo projektą „Kas slepiasi sveikatos skrynelėje?“, kurio tikslas ir toliau populiarinti bei skleisti sveikos gyvensenos idėjas, padėti vaikams ir tėvams suprasti, kaip saugoti ir stiprinti savo ir savo artimo sveikatą, nuolat ugdyti ir puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius, pratinti prie sveiko ir fiziškai aktyvaus gyvenimo būdo. Projektas dalyvavo Panevėžio m. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis organizuotame konkurse ir laimėjo dalinį finansavimą. Projekto metu už skirtą finansavimą buvo įsigyta sporto inventoriaus lentyna – kamuolių dėžė.
Projekto metu, 2017 m. balandžio mėnesį, vyko sportinis rytmetis „Sportuok su muzika“- skirtas darželio vaikams kartu su tėveliais linksmai sportuoti su muzika. Rytmetį padėjo pravesti grupinių užsiėmimų instruktorė Erika Vžesniauskienė. 2017 m. birželio mėn. lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vyko sporto šventė su šeima „Mama, tėti, aš ir tu – pajudėkime kartu“, kuriame dalyvavo ikimokyklinės įstaigos ugdytiniai ir jų tėveliai. Renginį vedė ikimokyklinio ugdymo pedagogė A. Petruškevičienė ir plaukimo instruktorė R. Jasiūnienė. 2017 m. rugsėjo mėn. lopšelyje-darželyje vyko renginys „Kamuoliukų fiesta“, kuris vyko dvi dienas. Pirmąją dieną užsiėmimai vyko baseine, pasitelkiant įvairių dydžių ir svorių kamuolius, o antrąją – užsiėmimai buvo vedami lauke, naudojant įvairius kamuolius. Į svečius buvo pakviesti ir socialiniai partneriai. Projekto baigiamasis renginys vyko 2017 m. spalio mėnesį, viktorina „Sode, darže auga ir sveikatą saugo“, kurios metu vaikai pagilino žinias apie vaisių ir daržovių naudą, buvo formuojamas teigiamas požiūris į sveiką mitybą, taip pat patyrė emocinį malonumą dirbant komandoje.
Galima pasidžiaugti, kad visa lopšelio-darželio „Vyturėlis“ bendruomenė: pedagogai, vaikai ir jų tėveliai, ikimokyklinės įstaigos socialiniai partneriai noriai ir aktyviai įsijungė į šį projektą.

Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Kristinos Muižės inf. ir iliustr.