Kviečiame asociacijos „SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI” narius dalyvauti projekte „LAIMĖ YRA…”.

Projekto tikslas – skatinti laimės potyrius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėse, stiprinti vaikų emocinę sveikatą, „laimę sugyventi“.

Projektą „Laimė yra…“ organizuoja Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“: Kalniečių g. 257, tel. (8-37) 386761, el. p. kaunas.zemyna@gmail.com Ikimokyklinio ugdymo mokytojos L. Armanavičienė, A. Mickevičienė, D. Kilikevičienė, koordinuoja ir konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Sasnauskienė tel. (8-683) 56729.
I etapas. 2020 kovo mėn. ugdymo įstaigos planuoja projekto veiklas, jų įgyvendinimą, ieško partnerių, bendraminčių. Veikla – netradicinė, teikianti netikėtą džiaugsmą aplinkiniams, vaikams. Kovo 20 d. taip pat ir Žemės diena. Galime rinktis ir „laimę sugyventi“ ekologiniu aspektu.
II etapas. Laimės diena – 2020 m. kovo mėn. 20 d., įgyvendinamos suplanuotos veiklos.
III etapas. Veikos refleksija. Informaciją apie dalyvavimą projekte prašome atsiųsti iki 2020 m. kovo 30 d. el. paštu kaunas.zemyna@gmail.com

– Informaciją duomenų lentelėje, trumpą veiklos aprašymą (1 priedas);

– Dvi nuotraukas, atspindinčias projekto akimirkas JPG formatu (nuotraukos, atspindinčios veiklą, kuriuose vaikai nepozuoja).

Jūsų atsiųstas nuotraukas ir informaciją naudosime projekto katalogui. Katalogą rasite Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ el. svetainėje https://www.kaunozemyna.lt/ Projekte dalyvavusiems pedagogams bus išduotos pažymos, įstaigoms padėkos.

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTO ,,LAIMĖ YRA…” NUOSTATAI

Kauno lopšelis – darželis „Žemyna”

Kategorija: Projektai