Lektorių pranešimai
Vaikų sveikatos priežiūros aktualijos  (pranešėja Giedrė Namajūnaitė, Sveikatos apsaugos ministerija,  2013-11-28) 
Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo skatinimas ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme  (pranešėja Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerija, 2013-11-28) 
Judrus, saugus ir sveikas vaikas darželyje ir šaimoje (veiklos ataskaita 2001-2012 m,  pranešėja Danutė Jakučiūnienė, asociacijos „Sveikatos želmenėliai” prezidentė, 2012-11-28)
Visuomenės sveikatos priežiūros aktualijos švietimo sistemoje (pranešėja Rita Sketerskienė, Sveikatos apsaugos ministerija, 2012-11-28)
Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo turinio aktualijos ir perspektyvos (pranešėja Laimute Jankauskienė, Švietimo ir mokslo ministerija, 2012-11-28)
Aktualūs ankstyvojo ugdymo klausimai (pranešėja Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerija, 2009-01-27)
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programa 2007-2012 metams (pranešėja Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerija, 2007-01-25)
Sveikatinimo veiklos aktualijos (pranešėja Rita Sketerskienė, Sveikatos apsaugos ministerija, 2008-04-24)
Vaiko teisių mokymai per žaidimą (pranešėjos Rita Česonienė, Ginta Bičiukienė, Elektrėnai, 2009)
Vaikų sveikatos priežiūros aktualijos (pranešėja Rita Sketerskienė, Sveikatos apsaugos ministerija, 2010-12-09)
Ikimokyklinio ugdymo krepšelis (pranešėja Gražina Šeibokiene, Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja, 2010-12-09)
Asociacijos „Sveikatos želmenėliai” 2010 m. veiklos ataskaita (pranešėja Danutė Jakučiūnienė, asociacijos „Sveikatos želmenėliai” prezidentė, 2010-12-09)
Ikimokyklinio ugdymo plėtros perspektyvos (pranešėja Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja, 2011-12-09)
Sveikatos priežiūros ikimokyklinėje įstaigoje aktualijos (pranešėja Rita Sketerskienė, Sveikatos apsaugos ministerija, 2011-12-09)
Asociacijos „Sveikatos želmenėliai” 2011 m. veiklos ataskaita (pranešėja Danutė Jakučiūnienė, asociacijos „Sveikatos želmenėliai” prezidentė, 2011-12-09)

Kolegų pranešimai
Akimis reikia rūpintis nuo mažens (Panevėžio regos centras „Linelis“ specialiosiospedagogės Reginos Jurkštaitės, direktorės pavaduotojos ugdymui Dalios Jankevičienės, 2013)
Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis“ projektas „Man skanu, kai pats gaminu“  (Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis“  auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Gražinos Žilienės pranešimas, 2013)
Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ pranešimai (kelių Kauno darželių pranešimai, 2013) 
Muzikos savaitės akimirkos iš Panevėžio l/d “Varpelis” (pranešėja Panevėžio lopšelio-darželio “Varpelis” direktorės pavaduotoja ugdymui Dalija Andriuškienė, 2012). 
Judesio korekcijos pratybos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams (pranešėjos Meilutė Bagdonienė, Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė” ir Kristina Janušaitė, Kairių lopšelis-darželis “Spindulėlis”, 2011).
„Kiekvienas žingsnis basomis – sveikoms pėdutėms“ (pranešėja Kristina Janušaitė, Kairių l/d „Spindulėlis“, 2010)
„Futboliukas“ (pranešėja Irena Bertulienė, Jurbarko l/d „Nykštukas“, 2010)
„Saugaus eismo įgūdžiai – saugaus gyvenimo garantas“ (pranešėja Laimutė Nagrockienė, Jurbarko l/d „Nykštukas“, 2010)
2010 m. gegužės 19 d. Radviliškio lopšeliuose-darželiiuose „Žvaigždutė” ir „Eglutė” vykusio seminaro „Sveikos gyvensenos darželių pedagogų darbo patirtis” pranešimai
2010 m. gegužės 20-21 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra” ir kituose darželiuose vykusio seminaro „Sveikos gyvensenos darželių pedagogų darbo patirtis” pranešimai
2010 m. gegužės mėn. 12 d. Kauno Šančių lopšelyje-darželyje vykusio Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų seminaro-konferencijos „Gyvenimo įgūdžių ugdymo svarba ikimokyklinėse įstaigose” pranešimai 
Sveiki dantukai (pranešėjos D. Bareikienė, R. Polonskienė, Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė”)
Kryptingas sveikatos ugdymas projekte
(pranešėjos Dalija Budgenaitė, Regina Lelienė, Roma Pociuvienė, Aldona Kazakovienė, Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“)
Judriųjų žaidimų įtaka socialinės kompetencijos ugdymui (pranešėjos Danguolė Januškaitienė, Šilenė Drūlienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė”)
„Teisingai kvėpuoju – sveikas esu“  (pranešėja Danutė Rimkevičienė, Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Pakalnutė”)
Vaikų baimės ir jų įveikimo būdai (pranešėja Daiva Ramanauskienė, Panevėžio K. Ramanausko lopšelis-darželis)
Vaikų sveikatos įgūdžių ugdymas (pranešėja Ramunė Čigienė, Biržų lopšelis-darželis „Drugelis”)
Gamta – sveikatos ir pažinimo šaltinis (pranešėja Ona Vargalienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė”, 2009)
Ekologinis projektas „Aš – gamtos vaikas” (pranešėja Asta Dambrauskienė, Daiva Naudužaitė, Vilniaus lopšelis/darželis„Gilužis”, 2009)
Įvairių žaidimų reikšmė sveikatos saugojimo ir stiprinimo ikimokyklinukų kompetencijos ugdyme (pranešėja Tatjana Vedeckienė, Šeduvos lopšelis-darželis, 2008)
Netradiciniai ugdymo metodai (pranešėja Vida Barinova, 2008)
„Orientavimosi sportas – aktyvus tikslo siekimas“ (pranešėja Valerija Kuprienė, 2009)
Sveikos gyvensenos kompetencijos integracija į ugdymo procesą (pranešėjos Vita Zarembienė, Elena Stangienė)
Projektas „Tėvų dalyvavimas vaikų sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymo procese” (pranešėjos Kristina Janušaitė, Dalia Gricienė, Šiaulių rajonas Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis”, 2008)
Aukime sveiki (projektas) (pranešėja Reda Ginelevičienė, Šiauliai, 2006)
Vaikų sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas(is) pažintinių išvykų metu (pranešėja Giedrė Totoraitienė, Jurbarko vaikų l/d „Nykštukas“, 2010)