Dirbdami ikimokyklinėje įstaigoje (Panevėžio lopšelyje-darželyje „Draugystė“) pastebime, kad vaikams ir suaugusiesiems darosi sunku vienam kito išklausyti. Vaikams sunku pripažinti kitokią bendraamžių nuomonę, pripažinti pralaimėjimus, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ar net poelgius.
Pirmuosius deramo elgesio pavyzdžius vaikai turėtų išmokti savo namuose. Tėvai, globėjai – pirmieji mokytojai, kurie turėtų išmokyti atžalas tinkamo elgesio, gebėjimo prisiimti atsakomybę už savo elgesį ir už tolimesnes pasėkmes.
Ikimokyklinė įstaiga bendradarbiauja su tėvais sudarydama sąlygas vaikams įgyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, išsiugdyti gebėjimą rasti ir pritaikyti patį tinkamiausią problemos sprendimo būdą.
Mūsų įstaigos bendruomenė vadovaudamasi šiomis įžvalgomis ir norėdama sustiprinti šeimos – vaiko – ikimokyklinės įstaigos partnerystės ryšį, vykdo neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą „Būk mano draugu ir žaiskime kartu“. Rengdami paraišką Panevėžio savivaldybės paskelbtam neigiamų socialinių veiksnių prevencijos konkursui, tikslingai numatėme veiklas, kurios padės formuoti tėvų, vaikų, įstaigos bendruomenės narių nuostatas ir vertybės, kurios užtikrintu saugią ir emociškai palankią aplinką vaikams. Tikime, kad numatytos veiklos (šeimos sporto šventė, paskaita tėvams apie bendravimą su vaikais ir bendravimo sunkumų atsiradimo priežastis, Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinių vaikų piešinių paroda „Mes esame draugai“, priešmokyklinukų ir Beržų progimnazijos pirmokų diskusija „Kas gali man padėti?“) ir Panevėžio miesto savivaldybės skirto dalinio finansavimo dėka įsigytos priemonės paskatins vaikų teigiamų emocijų patirtį, sustiprins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, suformuos savikontrolės įgūdžius ir gebėjimą įvardinti, atpažinti savo emocijas bei rasti tinkamiausią iškilusios problemos sprendimo būdą. Projektas vykdomas nuo 2018 m. kovo iki gruodžio mėn.
2018 m. gegužės 24 d. minėdami šeimos mėnesį, kvietėme ugdytinių artimuosius į Beržų progimnazijos stadione organizuotą sporto šventę „Judėkime kartu“. Visi galėjome pabendrauti neformalioje aplinkoje, pamatyti vieni kitus įvairiose situacijose, kuomet reikėjo suvaldyti savo emocijas ir įvertinti mažųjų ir mūsų pačių gebėjimą padėti vaikams įveikti sunkumus, išspęsti bendravimo problemas. Sporto šventė suteikė galimybę vaikams išbandyti už projekto įgyvendinimui skirtas lėšas įsigytas priemones ir aktyviai praleisti laisvalaikį. Renginyje dalyvavo 208 dalyviai, tuo džiaugiamės ir esame dėkingi. Mes tikimės tolimesnio visuomenės, mikrorajono, įstaigos bendruomenės palaikymo įgyvendinat šį projektą. Apie organizuojamus renginius informaciją bus teikiama www.darzelisdraugyste.lt

Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Loretos Asačiovienės ir pedagogės Lilijos Ražanauskienės inf. ir iliustr.