Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ bendruomenė, nuolat ieško naujų metodų ir būdų, kaip stiprinti vaikų atsparumą negatyviems socialiniams ir psichologiniams reiškiniams. Vykdydami ankstyvąją patyčių prevenciją, ugdydami emocinį intelektą, pasitelkiame ir aktyvius mokymosi metodus, kurių dėka ugdome vaikų gebėjimą geriau pažinti save ir šalia esantį, bei tinkamai spęsti iškilusias problemas.

Pastebėjome, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai sunkiai valdo savo emocijas, jiems sunku įvardinti savo jausmus, jie turi bendravimo sunkumų. Norėdami išspręsti šią problemą, dalyvavome Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektų finansavimo atrankoje. Projektas „Pažink jausmų pasaulį“ laimėjo dalinį finansavimą.

Projekto tikslas – formuoti tėvų, vaikų, įstaigos, bendruomenės narių nuostatas ir vertybes, apie sveikos, emociškai palankios aplinkos svarbą. Vykdyti patyčių prevenciją, kuri nukreipta į vaikų emocinio intelekto ugdymą bei vaikų ir  tėvų emocinio ryšio stiprinimą.

Projektas įgyvendinsime 2020 m. kovo – gruodžio mėn.

Projekto finansavimo dėka įsigijome socialinių-emocinių įgūdžių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą „Kimochis“. Įstaigos mokytojai nuo rudens šią programą integruos į ugdymo turinį, taip padėsime vaikams įgyti žinių, įgūdžių kaip suvaldyti savo emocijas, ugdysime gebėjimą pasirinkti tinkamus konfliktinių situacijų sprendimo būdus.

  Projekto renginiai:

  • Kūrybinis pleneras „Draugiškas miestelis“.
  • Aktyvus renginys šeimai „Vienas, du, trys – esame šaunus būrys“.
  • Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinių piešinių paroda „Mano nuotaikų paletė“,
  • 13 klasės pamoka ugdytinių tėvams „Svečiuose Kimochis“.

Emocinio intelekto, socialinių įgūdžių formavimas prasideda ankstyvojoje vaikystėje ir tai tampa tolimesnio gyvenimo pagrindu. Suaugusiojo tinkamas pavyzdys gali padėti susiformuoti pirmoms vaiko nuostatoms, kaip galima  susirasti draugų ir puoselėti draugystę, kaip atpažinti ir valdyti jausmus, pasipriešinti skriaudėjams, įveikti sunkumus, tinkamai išspręsti konfliktus. Vaikams svarbu  įgyti  pasitikėjimą aplinkiniu pasauliu ir kitais žmonėmis.

Organizuodami kūrybinį plenerą „Draugiškas miestelis“ sudarėme sąlygas dalyvių aktyviai, kūrybinei veiklai. Ji buvo orientuota į vaikų emocinės socialinės kompetencijos ugdymą, vaikų ir tėvų emocinio ryšio stiprinimą. Dalyviai kūrė naujus, formų, linijų derinius  įkomponuodami gamtinę medžiagą. Stebėdami aplinką, ieškojome įvairiausių statinių formų, jas atkartojome kurdami smėlio  kompozicijas. 

Aktyvaus renginio šeimai „Vienas, du, trys – esame šaunus būrys“ metu, tėveliai drauge su savo vaikais dalyvavo penkiose aktyviose stotelėse ir išbandė įvairias veiklas, kurios lavino dalyvių pusiausvyros, taiklumo, vikrumo ir šuoliavimo įgūdžius, o svarbiausia – pasitikėjimą vienas kitu. Renginys buvo kitoks, nes dalyviams nereikėjo varžytis. Juk aktyvios veiklos – stiprina sveikatą, o kartu praleistas laikas skatina šeimos narių tarpusavio bendravimą ir stiprina tarpusavio ryšį. Visi turėjome gerą laiką.

Organizuodami veiklas atsižvelgėme į susiklosčiusią situaciją, vadovavomės Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis. Veiklas organizavome kiemo erdvėje, naudodami įrenginius naudojomės rankų dezinfekciniu skysčiu, vengdami masinių susibūrimų dalyvių srautus valdėme  paskirstydami laiką ir erdves.

Mes, tikime, kad įgyvendinę šį projektą suformuosime bendruomenėje patrauklią, pirminės patyčių prevencijos strategiją, stiprinsime vaikų gebėjimą pažinti savo jausmus, sukursime  pozityvius tarpusavio santykius.

Informacija ir nuotraukos  Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Loretos Asačiovienės

Kategorija: Projektai